Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Burmistrz Chełmka zawiadamia, że w dniach od 19 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Chełmek.
Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie www.chelmek.pl zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w formie papierowej w Referacie Rozwoju UM w Chełmku,
ul. Krakowska 11.

  zarządzenie

  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - część północna Gminy Chełmek (12 MB)

  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji - część południowa Gminy Chełmek (16 MB)

  Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji program rewitalizacji Gminy Chełmek

 Przewidziano następujące formy konsultacji:
• forma pisemna poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (który będzie do pobrania na stronie internetowej Gminy, www.chelmek.pl, zakładka „Dla mieszkańców”, podzakładka „Konsultacje społeczne”), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
• w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie do odebrania w Referacie Rozwoju, ul. Krakowska 11; wypełniony formularz należy złożyć na Dzienniku Podawczym UM w Chełmku, ul. Krakowska 11;
• spotkania konsultacyjne adresowane do mieszkańców Gminy Chełmek (miasta i sołectw) oraz interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 10:00 oraz w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Kluczowym elementem prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016-2020 jest wyznaczenie na terenie Gminy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na potrzeby konsultacji społecznych opracowana została wstępna diagnoza przestrzenna, obrazująca nagromadzenie negatywnych zjawisk na obszarze gminy, która stanowić będzie materiał służący jako inspiracja do dyskusji oraz prac mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji.
Działania rewitalizacyjne, zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Zapraszam przedstawicieli Rady Miejskiej, Zarządów Osiedli, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszarów Gminy Chełmek do udziału w konsultacjach.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf