baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Od 16 marca bezpłatna pomoc prawna tylko przez telefon!

ankieta

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy o konieczności tymczasowej zmiany prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie porad odbywać się będzie przez telefon.

W związku z powyższym prosimy o rejestrację telefoniczną na nr 502 691 995.

Przed udzieleniem porady osoba zainteresowana jest zobowiązana mailowo (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść odpłatnej porady prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 16 marca br. do odwołania (biorąc pod uwagę aktualną sytuację panującą w kraju i wytyczne otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości).

O przywróceniu działania punktu zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Informacje organizacyjne

Drodzy mieszkańcy,
informujemy że do dnia 31 marca 2020 r. w każdej sprawie urzędowej należy kierować się w pierwszej kolejności na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Chełmku znajdujący się na parterze budynku przy ul. Krakowskiej 11. Zwracamy się z prośbą o – w miarę możliwości – odroczenie załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Chełmku i innych miejskich jednostkach organizacyjnych.

Wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon (33 844 90 10), a także e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przez ePUAP. Zapewniamy, że Urząd Miejski w Chełmku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp z o.o., informuje że z dniem 16 marca br. do odwołania - wystawianie faktur za pobraną wodę i doprowadzone ścieki na podstawie średniomiesięcznego zużycia, tak aby ograniczyć kontakt naszego pracownika z mieszkańcami. Faktury będą pozostawiane na posesjach w skrzynkach pocztowych. W przypadku gdy wystawione na podstawie średniej zużycie będzie znacząco odbiegać od faktycznego, prosimy o kontakt pod nr. 33 846-15-23 celem wystawienia korekty faktury.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w dniu dzisiejszym Burmistrz Chełmka zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem dyrektorów placówek i gminnych zakładów.

Na spotkaniu omówiono przepisy zawarte w ustawie ze szczególnym uwzględnieniem artykułów, które regulują obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w procedurze o przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem. Przekazano procedury postępowania w przypadku pojawienia się zakażenia w przychodni zdrowia, placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej. Poinformowano o wszystkich niezbędnych zaleceniach przekazanych przez NFZ i Główny Inspektorat Sanitarny, omówiono stan zachorowań oraz bieżącą sytuację na terenie gminy, która wymaga monitorowania zgodnie z zaleceniami wyżej wymienionych instytucji.

Obecna sytuacja na terenie gminy Chełmek nie daje powodów do niepokojów. Szczególnie ważne jest stosowanie profilaktyki zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wszystkie niezbędne zalecenia można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w Gminie Chełmek

gimnastyka_2020

W związku z możliwością zagospodarowania wolnego czasu uczniów po lekcjach, w ciekawy, a przede wszystkim zdrowy sposób, Gmina Chełmek przygotowała wniosek i uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2020 roku zajęć sportowych z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Głównymi celami tych zajęć będzie aktywizacja sportowa uczniów klas I-III szkół podstawowych, profilaktyka wad postawy oraz włączenie grupy uczniów do regularnej aktywności sportowej.
W programie weźmie udział łącznie 112 dzieci z Gminy Chełmek. Program będzie realizowany na salach gimnastycznych szkół podstawowych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt korekcyjny, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

   Referat Oświaty

Wpłacasz podatek do urzędu skarbowego w systemie bankowości?

kas logo

Wskaż odpowiedni symbol formularza lub płatności.

Realizując przelew podatku do urzędu skarbowego w systemie bankowości, istotne jest prawidłowe wskazanie symbolu formularza lub płatności. Wskazanie właściwego symbolu formularza lub płatności, pozwoli na prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Dla płatności deklaracji i zeznań rocznych wskaż symbol formularza np. PIT-37, PIT-36L, VAT-7, CIT-8

Dla płatności zaliczek na podatek dochodowy wskaż odpowiedni symbol płatności dla:
- podatku liniowego jest PPL,
- skali podatkowej jest PIT,
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest PPE

Ograniczenie odwiedzin w Szpitalu Powiatowym

uwaga niebezpieczenstwo

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – istotnie zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wprowadziła tymczasowe, całkowite ograniczenie odwiedzin w oddziałach szpitalnych.

– Odwiedziny mogą odbywać się jedynie w celu opieki nad chorym dzieckiem w Oddziale Dziecięcym oraz Chirurgii Dziecięcej i ograniczone zostają do jednej osoby – czytamy w dzisiejszym komunikacie dyrektora ZOZ w Oświęcimiu, Edwarda Piechulka.

W sytuacjach wyjątkowych ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem lub osoba upoważniona i lekarz dyżurny może podjąć decyzję o odwiedzinach wyłącznie za jego zgodą.

(Źródło: ZOZ Oświęcim)

Komunikat Wojewody Małopolskiego

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 • zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 • polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

 • art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda małopolski
Piotr Ćwik

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

zawieszenie zajec

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Program „Umiem pływać” w Gminie Chełmek

2017.03.21.plywam

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina Chełmek przygotowała wniosek i na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2020 roku zajęć sportowych w ramach programu „Umiem pływać”.
W programie weźmie udział 90 uczniów klas II wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmek. Nauka pływania będzie trwała od 3 marca do końca czerwca 2020 r., na krytej pływalni MOSIR Oświęcim. Każdy uczeń będzie uczestniczył w 20 godzinach szkolenia na basenie, prowadzonego pod okiem wykwalifikowanego instruktora w 15 osobowych grupach. Z uwagi na odległość jaka jest pomiędzy szkołami, a krytą pływalnią, dla uczniów biorących udział w programie zapewniony jest dowóz na basen, opieka nauczycieli podczas dowozu dzieci na pływalnię oraz z powrotem.
Całkowity koszt projektu wyniesie 41 550 złotych, z czego 24 550 złotych na ten cel pochodzi z budżetu Gminy Chełmek, natomiast 17 000 złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu.

   Referat Oświaty

Praca - Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” poszukuje specjalisty

2018.05.28. dolina

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. administracji, współpracy i animacji lokalnej

Forma zatrudnienia: - umowa o pracę w wymiarze - pełny etat

Wymagania konieczne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
4. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia
5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
6. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 szczególnym nastawieniem na podejście LEADER

Mile widziane:

Czytaj dalej

Budżet obywatelski w Małopolsce po raz piąty!

bo malopolska 2020

Szanowni Państwo!

Już niedługo rozpoczyna się realizacja 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tak jak w latach ubiegłych, prosimy Państwa o wsparcie w promowaniu tej idei wśród mieszkańców Państwa miast, gmin i powiatów. Ta pomoc będzie nieodzowna na każdym etapie – zarówno w czasie organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców, jak i w okresie składania zadań do BO WM, czy późniejszego głosowania.

W tym roku mieszkańcy Małopolski będę mogli zgłaszać propozycje zadań do BO WM przez cały kwiecień. Żeby jeszcze lepiej ich do tego przygotować, a także zainspirować i wyjaśnić ewentualne wątpliwości w mechanizmie budżetu obywatelskiego, zaplanowaliśmy cykl spotkań informacyjnych w całej Małopolsce. Na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia spotkania odbędą się w dwóch miastach – w Olkuszu i Oświęcimiu:

 • w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, w dn. 1 kwietnia 2020 r. (środa), o godz. 16:30
 • w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w dn. 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), o godz. 16:30

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2022 r.): 12 110
12 110 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2023 rok): 19.834.036,00 PLN
19.834.036,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

Popup oplaty za odpady