baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Oświęcimiu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu na terenie m.in. powiatu oświęcimskiego.

Ryzyko przekroczenia docelowego poziomu dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 może trwać od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.. Przyczyną jest emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i wzmożony ruch samochodów.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem i zalecanymi środkami ostrożności.

komunikat

Uczniowie nauczą się pływać - Małopolski Projekt ,, Już pływam’’

1 21109 g

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina Chełmek przystąpiła do programu „Już Pływam”. W programie weźmie udział 86 uczniów klas II szkół podstawowych, to jest: SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS nr 1 w Chełmku, SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie. Każdy uczeń będzie uczestniczył w 20 godzinach szkolenia na basenie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w 15 osobowych grupach. Uczniowie mają zagwarantowaną opiekę nauczyciela w czasie drogi i pobytu na basenie, przejazd, instruktora i wstęp na basen.
Termin realizacji zadania od 4 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r. Całkowity koszt projektu wyniesie 40 750 zł, w tym: ze wsparcia finansowego otrzymanego z Województwa Małopolskiego 14 300 zł, środki gminy 26 450 zł.
Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan, po zajęciach lekcyjnych i daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Poznajemy Małopolskę Zachodnią – Powiat Oświęcimski!

Baner cyklu promocyjnego: "Poznajemy Małopolskę Zachodnią".

Powiat oświęcimski położony na granicy Śląska i Małopolski, graniczy on z powiatami: chrzanowskim, wadowickim, bielskim ziemskim, pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim. W skład powiatu wchodzi 9 jednostek administracyjnych: miasto Oświęcim, gmina wiejska Oświęcim oraz gminy: Chełmek, Brzeszcze, Kęty, Polanka Wielka, Przeciszów, Osiek i Zator.

Czytaj dalej

77. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

W dniu dzisiejszym przypada 77. rocznica zakończenia II Wojny Światowej – największego i najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. Z tej okazji Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus złożył kwiaty pod pomnikiem "Ofiar Faszyzmu" oraz uczcił minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli w II Wojnie Światowej, w tym w podobozie KL Auschwitz-Birkenau - Aussenkommando Chelmek.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców Gminy Chełmek dotycząca świadczenia za przyjęcie uchodźców - aktualizacja

Flaga Ukrainy z napisem: Mieszkańcy Chełmka, Gorzowa i Bobrka pomagają Ukrainie

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605) wysokość świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy została określona w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne i gimnastyka korekcyjna w szkołach – zajęcia dodatkowe dla uczniów

Od 1 marca 2022 r. w szkołach podstawowych w Gminie Chełmek realizowane są dodatkowe, bezpłatne zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie uczniów obejmuje realizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Zajęcia są prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów i nauczycieli specjalistów.

W gminnych szkołach zrealizowanych zostanie łącznie 470 godzin zajęć specjalistycznych, w tym:
• w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku – 144 godziny, przeznaczone na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem,
• w Samorządowym Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Chełmku – 190 godzin, odbędą się: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem
• w Samorządowym Zespole Szkół im . M. Konopnickiej w Gorzowie – 68 godzin: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i zajęcia z psychologiem,
• w Samorządowym Zespole Szkół im. Kard. A. S. Sapiehy w Bobrku – 68 godzin : zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia z integracji sensorycznej oraz zajęcia z psychologiem.

Zajęcia będą realizowane do 20 grudnia 2022 r.

Poza pomocą psychologiczną, w szkołach zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dla uczniów z wadami postawy. Zajęcia będą realizowane w okresie od marca do czerwca br. na salach gimnastycznych szkół podstawowych.

Raport o stanie Gminy Chełmek

Urząd Miejski w Chełmku informuje, że na stronie internetowej Gminy Chełmek www.chelmek.pl w zakładce: "Samorząd / Raporty o stanie Gminy Chełmek" znajduje się nowy dokument: "Raport o stanie Gminy Chełmek za 2021 r." który będzie przedmiotem debaty w myśl art. 28aa. ust. 4, ust.6 oraz ust. 7 pkt 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559).

Zapraszamy na solowy koncert Doroty „Sowy” Kuzieli

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza na solowy koncert Doroty „Sowy” Kuzieli, który odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 19:00, w siedzibie MOKSiR Chełmek, Plac Kilińskiego 3.

Występowi towarzyszył będzie uroczysty finisaż wystawy XXIII Wiosennego Przeglądu Sztuki. Wstęp wolny!

Czytaj dalej

Posprzątaj z nami Małopolskę!

Nagłówek akcji Posprzątaj z nami Małopolskę.

Urząd Miejski w Chełmku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”.

Już w poniedziałek 9 maja – rusza jej kolejna odsłona. Tym razem sprzątać będziemy las za szkołą Chełmek-osiedle. Zaczynamy o godzinie 10:00. Zbiórka na ul. Marszałka Piłsudskiego, przy Orliku.

Czytaj dalej

Bezpłatne indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej między innymi na:

– otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– kursy, szkolenia, studia podyplomowe,

– pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich,

– JST mogą uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP).

Odbędą się one w dniu 20 maja 2022 r. w godzinach od 12:00 do 14:30, w budynku Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku, Aleja Parkowa 16, 32-660 Chełmek.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 03 92.

Plakat dotyczący bezpłatnych indywidualnych konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich.

Życzenia Burmistrza Chełmka z okazji Dnia Strażaka

Rysunek przedstawiający Świętego Floriana.

W dniu Świętego Floriana składam wszystkim Druhnom i Druhom służącym w szeregach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy podziękowania i uznania za Waszą codzienną odpowiedzialną i niebezpieczną służbę, za poświęcenie, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Naszego powiatu.

Życzę Wam zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Osobne podziękowania kieruję również do Waszych rodzin, które poprzez wyrozumiałość i wsparcie przyczyniają się do wzorowego wypełniania Waszej służby.

Niech patron strażaków Święty Florian otacza Was swoją opieką, a służba dla ludzi niech będzie dla Was powodem do dumy oraz źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Popup kontrola ścieki