Osiedla i Sołectwa - jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze z terenu Gminy Chełmek

Jednostki pomocnicze Gminy Chełmek w postaci sołectw i osiedli tworzone są, łączone oraz znoszone na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które odbywają się w następujących formach:

 • zebrań
 • przyjmowania zgłoszeń
 • uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały
 • z inicjatywy mieszkańców, przy zachowaniu trybu określonego w pkt.1.

Naturalne uwarunkowania terytorialne i istniejące więzi między mieszkańcami Gminy stanowią podstawę do podziału gminy na jednostki pomocnicze.

Granice sołectw i osiedli oraz ich organizację, zakres, zasady działania, zasady przekazywania im składników mienia do wykorzystania określają odrębne statuty.

 1. Nadzór nad działalnością sołectwa i osiedla sprawuje Rada Miejska
 2. Uchwały zebrania wiejskiego, dotyczące spraw majątkowych, a w szczególności zbywania i nabywania mienia sołectwa, podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez Radę Miejską
 3. Rada nadzoruje działalność sołectwa i osiedla za pomocą Komisji Rewizyjnej
 4. Burmistrz obowiązany jest czuwać, żeby mienie jednostek pomocniczych nie było narażone na szkody i uszczuplenia
 5. Burmistrz ma prawo wglądu do dokumentów, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa i osiedla

Jednostki działające na terenie Gminy Chełmek:

 • Sołectwo Bobrek
 • Sołectwo Gorzów
 • Osiedle "Nowe Miasto”
 • Osiedle „Stare Miasto”

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander