XI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Chelmek RM 2014

Zaproszenie na XI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 1400 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2015 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chełmek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie tej opłaty.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Chełmek.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Bobrku przy ul. Głogowej.
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gminnych położonych przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2016 r.
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020”
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Projekt w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja