XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXXVI sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 08 września 2022 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2022 rok.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności działki ewidencyjnej nr 2629/19 obręb Chełmek na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej
  nr 1169/39 obręb Bobrek.

 9. Projekt uchwały w sprawie zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1169/41 obręb Bobrek.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej
  nr 1169/43 obręb Bobrek.

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej
  nr 1169/45 obręb Bobrek.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej
  nr 1169/47 obręb Bobrek.

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej
  nr 1169/49 obręb Bobrek.

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/2009 Rady Miejskiej w Chełmku
  z dnia 16 kwietnia 2009r.

 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmin Chełmek.

 16. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

 18. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chełmku.

 19. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.

 20. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.

 21. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks