XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXXIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 24 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 
3. Przedstawienie raportu, debata, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2021 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r:
• przedstawienie Raportu o stanie Gminy Chełmek za 2021 r.
• debata nad Raportem,
• podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Chełmka,
• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
• przedstawienie sprawozdania finansowego,
• przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmek,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2021 r.
• przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
• dyskusja,
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2021 r.
• głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1204/2 obręb Chełmek.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1095/68 obręb Bobrek.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewidencyjnej nr 26/24 obręb Bobrek na działkę ewidencyjną nr 629/1 obręb Bobrek.
7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie skrzyżowanie ul. Gorzowskiej i Parkowej.
8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach projektu „ Czyste powietrze w Gminie Chełmek – Program wymiany kotłów węglowych na gazowe”. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
10. Projekt uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Chełmek.
12. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek zgodnie z Programem promocji zdrowia dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmek za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Chełmek w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania „Dolina Soły” z siedzibą w Rajsku w okresie programowania 2023-2027.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2021 r.
17. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks