XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXVII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 09 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy budynkowi Domu Harcerza w Chełmku.
 2. Przyjęcie Informacji z realizacji budżetu Gminy Chełmek za I półrocze 2021 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych, sołtysów sołectw, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych oraz zasad zwrotu kosztów podróży.
 4. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chełmka.
 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.
 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/232/21 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/134/20 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 1 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin