XXVI sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXVI sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 16 września 2021 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Nadzwyczajnej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2021 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i ścieków na terenie Gminy Chełmek.
8. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.
9. Zakończenie obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander