VII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Chelmek RM 2014

Zaproszenie na VII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 21 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 1330 na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w formie dotacji celowej na zakup cyfrowego mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/326/2014 RM w Chełmku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku".

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Bobrowniki Wielkie gm. Żabno)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego (przebudowa Krasińskiego)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego (przebudowa Gorzowska i Szkolna w Gorzowie)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu (chodnik Mickiewicza)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki o nr ewidencyjnym 2843/19, prawa własności znajdującej się na niej zabudowy, położonej w Chełmku oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Chełmku przy ul. Kasprowicza.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu osłonowego mającego na celu wspieranie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz realizację projektu „Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena