XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Chelmek RM 2014

Zaproszenie na XXXIV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXVI/258/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu  na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
 4. Projekt uchwały w sprawie  określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości  na których zamieszkują mieszkańcy.
 5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Bobrku przy ul. Kolistej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/113/2015 RM w Chełmku z dnia 26 listopada 2015 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek. 
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.
 11. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Gminy Chełmek.
 12. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Chełmek na 2018 rok.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja