XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Chelmek RM 2014

Zaproszenie na XXXII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 4. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXVI/258/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu  na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz
  z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
 5. Projekt uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Źródlanej.
 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Małowy.
 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Bobrku przy ul. Kolistej.
 9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Gorzowskiej, Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie.
 10. Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.
 11. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Chełmek oraz przystąpienia do programu „MALUCH plus”.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek.
 13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku.
 14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
  nr 1 w Chełmku, wchodzącego w skład  Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku.
 15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku,  wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku
 16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
  nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Chełmku, wchodzącego w skład  Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.
 17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie.
 18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
  w Gorzowie, wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie.
 19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy, wchodzącej w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, wchodzącą w skład Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku.
 20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
  w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy, wchodzącego w skład  Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Chełmek.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan