XXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Chelmek RM 2014

Zaproszenie na XXVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2017 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na zadania pn.”Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek zgodnie z Programem promocji zdrowia dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Chełmek oraz ustaleniu dopłaty do taryf.
Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, praw własności zabudowanej nieruchomości, na rzecz Gminy Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18,
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, praw własności działki ewidencyjnej 469/6 obręb Chełmek.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup, praw własności działek ewidencyjnych 992/2, 1015/4, 1528/1 obręb Bobrek.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Bobrku – ul.Krótka.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Bobrku – ul.Podkomorska.
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017.
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w Gminie Chełmek
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełmek”
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do procesu reorganizacji spółek miejskich polegającej na połączeniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku z Administracją Domów Mieszkalnych sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jolanta, Wiola, Wit