XXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Chelmek RM 2014

Zaproszenie na XXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 02 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/214/2016 RM w Chełmku z dnia 17.XI.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
 4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym, działek położonych w Chełmku przy ul. Krakowskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmek.
 6. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 10. Projekt uchwały w sprawie przejęcia majątku po rozwiązanym Powiatowym Zespole nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.Jana Kilińskiego w Chełmku.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisjnej dla Gminy Chełmek”
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja