Spotkania konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chełmek do 2030 roku”

Logotyp Strategii Rozwoju Gminy Chełmek do 2030 roku.

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Chełmek do 2030 roku”. Konsultacje, które odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przeznaczone były dla Mieszkańców Chełmka, Bobrka i Gorzowa, a także przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na obszarze gminy Chełmek, natomiast  konsultacje, które odbyły się w siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSiR przeznaczone były dla młodzieży.

Na spotkaniu w siedzibie MOKSiR został przedstawiony projekt strategii, zostały omówione najważniejsze kierunki działań oraz priorytetowe projekty. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat tych kierunków działań oraz szans, jakie dają one na dalszy rozwój Naszej Gminy.

Naszej młodzieży dziękujemy za liczny udział w konsultacjach projektu strategii. Wasze pomysły dotyczące dalszego rozwoju gminy, Wasze potrzeby i oczekiwania, które powinny zostać zrealizowane w przeciągu najbliższych lat są bardzo cenne. Uważamy, że strategia jako dokument kreujący na najbliższe lata wizję i kierunki rozwoju gminy Chełmek nie może powstawać bez udziału i głosu młodych ludzi.

Osoby, które nie mogły brać udziału w prezentacjach projektu strategii zachęcamy do przeczytania tego dokumentu. Swoje uwagi do niego możecie Państwo zgłosić na formularzu zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Chełmek do 2030 roku. Czekamy na to do dnia 20 lipca 2022 r.

Formy prowadzenia konsultacji społecznych, zgłaszania uwag oraz pliki projektu Strategii Rozwoju Gminy Chełmek do 2030 roku, a także formularza zgłaszania uwag do projektu tego dokumentu dostępne są pod następującymi linkami:

https://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/strategia-rozwoju-gminy-chelmek-2021-2030/3275-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-chelmek-do-2030-roku

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,m,413810,2022.html

Zdjęcia z konsultacji, które odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Zdjęcia z konsultacji, które odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Zdjęcia z konsultacji, które odbyły się w siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku.

Zdjęcia z konsultacji, które odbyły się w siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz