Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Chełmka i Bobrka stała się faktem!

Logotyp Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W dniu 06.04.2023 r. Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus podpisał z Panem Jarosławem Wójcikiem przedstawicielem Zakładu Robót Inżynieryjno – Budowlanych „KANBUD” s.c. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku i ul. Brzechwy w Chełmku”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

 1. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku o długości około 2,88 km, na którą składają się kanały grawitacyjne, wysięgniki, rurociągi tłoczne oraz 2 przepompownie ścieków. Po wykonaniu kanalizacji zostanie odtworzona nawierzchnia dróg, chodników oraz zostaną przywrócone do stanu pierwotnego pozostałe elementy pasa drogowego.
 1. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku o długości około 937 m wraz z przyłączami do budynków. Jej budowa umożliwi w przyszłości budowę kanalizacji w ul. Piastowskiej oraz skanalizowanie południowej części Chełmka. Ponadto jej wykonanie otworzy teren o powierzchni ponad 10 ha przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne.

Na realizację zadania Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% ostatecznej wartości inwestycji.

Informacje finansowe o zadaniu:

– całkowita planowana wartość inwestycji:                                                                                                               5 411 000,00 zł,

– kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 5 140 450,00 zł,

– wkład własny Gminy Chełmek:                                                                                                                                      270 550,00 zł.

Okres realizacji zadania: 2023 – 2024.

Cel realizacji zadania:

Kolejna budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Chełmek przyczyni się do dalszego wzrostu liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na obszarach miejskich i wiejskich, a także do poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym jakości wód powierzchniowych.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus i Pan Jarosław Wójcik podczas podpisywania umowy na realizację robót budowlanych.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus i Pan Jarosław Wójcik podczas podpisywania umowy na realizację robót budowlanych.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus i Pan Jarosław Wójcik podczas podpisywania umowy na realizację robót budowlanych.

 

Zdjęcia przedstawiające okres realizacji robót budowlanych w Chełmku.

Zdjęcia przedstawiające okres realizacji robót budowlanych w Bobrku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander