Rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek

polski lad logo

Zadanie pod nazwą: „Rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmekrealizowane jest przez Gminę Chełmek przy udziale finansowym środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Opis zadania.

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 510951K – ul. Brzechwy o długości ok. 710 m w zakresie budowy drogi jednojezdniowej dojazdowej o szerokości jezdni 5,0 m z obustronnymi poboczami, rowem otwartym, oświetleniem i oznakowaniem. Na skrzyżowaniu istniejących ulic: Leśnej i Sadowej oraz nowo wybudowanej ul. Brzechwy zostanie wykonane rondo. Ponadto zostanie wybudowany zbiornik retencyjny, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz wykonana przebudowa istniejących zjazdów do posesji.

Informacje finansowe o zadaniu:

– wartość całkowita robót budowlanych:                                            3 613 689,14 zł,
– kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład:             3 400 620,48 zł,
– wkład własny Gminy Chełmek:                                                             213 068,66 zł.

Cele realizacji zadania.

Celem budowy drogi jest skomunikowanie dużego osiedla mieszkaniowego z centrum miasta drogą alternatywną do drogi wojewódzkiej nr 780. Dzięki realizacji zadania polepszy się komunikacja w obszarze dróg gminnych na terenie południowo-zachodniej części osiedla Stare Miasto, a także poprawi się dostępność komunikacyjna terenów przyległych do nowo wybudowanego odcinka ul. Brzechwy. Pozwoli to na otwarcie tych obszarów pod kątem nowych inwestycji mieszkaniowych. Na skutek budowy ronda poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Brzechwy, ul. Leśnej i ul. Sadowej.

Realizowane zadanie przyczyni się także do jak największego stopnia zagospodarowania wód opadowych w obszarze przyległym do budowanej drogi, poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego.

Zdjęcia przedstawiające wykonane rondo i ulicę Brzechwy w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander