Bezzwrotne dotacje na BHP

2015.05.25.zus

Program dofinansowania płatników składek realizowany jest w kontekście utrzymania zdolności do pracy pracowników przez cały okres ich aktywności zawodowej, poprzez działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Dofinansowanie udzielane jest dla projektów: doradczych, inwestycyjnych oraz doradczo-inwestycyjnych. Wnioski o dofinansowania są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków na ten program.

 

I. Projekty o charakterze doradczym.

Zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.

Przykładowe działania w projektach doradczych:

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak: czynniki fizyczne (hałas, drgania ogólne i miejscowe, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.), czynniki chemiczne i pyły, czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.), czynniki biologiczne. 3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków). 4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy. 5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych. 6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

II. Projekty charakterze inwestycyjnym.

Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać dotację to modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, także zakup oraz montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy, takich jak:

1. Osłon do niebezpiecznych stref maszyn. 2. Optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych). 3. Przyrządów ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi). 4. Elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych lub wyłączania awaryjnego). 5. Kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi. 6. Wyrobów BHP przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów, neutralizatorów elektryczności statycznej). 7. Urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów, filtropochłaniaczy). 8. Systemów i elementów wentylacji nawiewnej, miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki). 9. Instalacji elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej. 10. Urządzeń BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podestów, platform, podnośników). 11. Dofinansowanie maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków. 12. Dofinansowanie urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. 13. Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. 14. Dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika

III. Projekty inwestycyjno - doradcze, łączące wyżej opisane działania z pkt. I i II.

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych
(w PLN)
1 2 3 4 5 6 7
  Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
  Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
  Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
  Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

III. Dostępność i beneficjenci.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Wnioski o dofinansowania są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków na ten program.

Projekt finansowany jest w dwóch transzach:

I transza – do 50% przyznanego dofinansowania, wypłacana w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

II transza - w wysokości różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami realizacji projektu a wypłaconą zaliczką (nie więcej niż kwota dofinansowania określona w umowie), wypłacana w terminie 30 dni od odbioru projektu.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I) – wniosek dostępny na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/prewencja

Kolejny krok to ocena wniosku (etap II) przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS).

Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa (etap III) na realizację projektu.

Przekazanie środków (etap IV) następuje po podpisaniu umowy w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu (etap V) przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.

WNIOSKI, PRZYJMOWANE W TRYBIE CIĄGŁYM, NALEŻY PRZESYŁAĆ:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków oraz instrukcja wypełnienia są dostępne na: http://www.zus.pl/prewencja
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 22 667 10 15 fax: 22 667 10 50

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław