Zanieczyszczenie powietrza II stopnia - OSTRZEŻENIE!

uwaga niebezpieczenstwo

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: oświęcimski, olkuski, chrzanowski

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: oświęcimski, olkuski, chrzanowski

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 6.01.2020 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 6.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  7.01.2020 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 6.01.2020 r. i na dzień 7.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dzień 6.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 6.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat oświęcimski, olkuski i chrzanowski
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 6.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 391 000
Dzień 7.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 7.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki, tarnowski, brzeski, oświęcimski Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 7.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 629 000

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza III stopnia - OSTRZEŻENIE!

uwaga niebezpieczenstwo

3 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, krakowski, Kraków

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, krakowski, Kraków

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 2.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Tarnów ul. R. Sitko – 116 µg/m3, Nowy Targ – 116 µg/m3, Oświęcim – 128 µg/m3 Rabka Zdrój – 129  µg/m3, Sucha Beskidzka – 130 µg/m3
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: centrum Tarnowa, Nowy Targ, Oświęcim, Rabkę-Zdrój i Suchą Beskidzką
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 114 000
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza II stopnia - OSTRZEŻENIE!

uwaga niebezpieczenstwo

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: oświęcimski, wadowicki, nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: oświęcimski, wadowicki, nowotarski, nowosądecki, Nowy Sącz

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 2.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 2.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  3.01.2020 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 2.01.2020 r. i na dzień 3.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz na podstawie wyników pomiarów
Dzień 2.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 2.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty oświęcimski, wadowicki, nowotarski, nowosądecki i miasto Nowy Sącz
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 2.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 805 000
  Dzień 3.01.2020 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 3.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 3.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 300 000

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza II stopnia - OSTRZEŻENIE!

uwaga niebezpieczenstwo

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: bocheński, brzeski, chrzanowski, myślenicki, nowosądecki, oświęcimski, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 18.12.2019 r. (godz. 00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Nowy Targ, Plac Słowackiego – 176 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków Aleja Krasińskiego – 124 µg/m3, Zabierzów ul. Wapienna -112 µg/m3
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: centralna część miasta Krakowa, Zabierzów
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000 Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 30 400
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i (w przypadku stacji Kraków Aleja Krasińskiego) wzmożonego ruchu samochodów.

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza II stopnia - OSTRZEŻENIE!

uwaga niebezpieczenstwo

 2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: oświęcimski, wadowicki, krakowski, chrzanowski, wielicki, Kraków

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Obszar: oświęcimski, wadowicki, krakowski, chrzanowski, wielicki, Kraków

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 12.12.2019 r.
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 170  µg/m3, Skawina os. Ogrody – 155 µg/m3  Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego- 110  µg/m3 ,Kraków, ul. Bujaka - 111 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 120 µg/m3, Zabierzów, ul. Wapienna – 123 µg/m3, Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 114  µg/m3 
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ i Skawinę Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: centrum i południową część Krakowa, powiat krakowski, Suchą Beskidzką i Nowy Sącz
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 56 000 Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 372 700
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie powietrza I stopnia - OSTRZEŻENIE!

uwaga niebezpieczenstwo

1 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla Małopolski zachodniej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³).

Czytaj dalej

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz