Petycja nr ABI.152.2.2016

 1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Szulc Efekt Sp. z o.o. reprezentowana przez p. Adama Szulca - Prezesa Zarządu
2. Skan petycji ABI.152.2.2016
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie" dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych""
4. Data złożenia petycji: 04-10-2016 r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie:  -
7. Sposób załatwienia petycji:  

Petycja nr ABI.152.1.2016

1. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: Szulc Efekt Sp. z o.o. reprezentowana przez p. Adama Szulca - Prezesa Zarządu
2. Skan petycji ABI.152.1.2016
3. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie "aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta."
4. Data złożenia petycji: 12-04-2016 r.
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
6. Przebieg postępowania/ zasięgane opinie: Dnia 13.04.2016 r. wzmiankowany w petycji załącznik nr 2 przesłano do wiadomości szkołom zarządzanym przez Urząd Miejski w Chełmku
7. Sposób załatwienia petycji: Petycję uznano za zasadną. Odpowiedź została udzielona pisemnie 13-04-2016 r.

 

 

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 15 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jolanta, Wiola, Wit