Odpady komunalne

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowe terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2014 roku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do pobrania

II. OPŁATY

Brak

III. CZAS REALIZACJI

Bez zbędnej zwłoki

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat podatkowy, pok. nr 113, tel. (33) 844 90 53, (33) 844 90 56

VI. UWAGI


Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku, bez wezwania, w terminach:

- za styczeń do 15 lutego danego roku,
- za luty do 15 marca danego roku,
- za marzec do 15 kwietnia danego roku,
- za kwiecień do 15 maja danego roku,
- za maj do 15 czerwca danego roku,
- za czerwiec do 15 lipca danego roku,
- za lipiec do 15 sierpnia danego roku,
- za sierpień do 15 września danego roku,
- za wrzesień do 15 października danego roku,
- za październik do 15 listopada danego roku,
- za listopad do 15 grudnia danego roku,
- za grudzień do 15 stycznia roku następnego,

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby wynosi:

segregacja: 14,00 zł/osoba - obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.;
zmieszane: 21,00 zł/osoba - obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.;

segregacja: 9,50 zł/osoba - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.;
zmieszane: 13,00 zł/osoba - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.;

segregacja: 8,50 zł/osoba - obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
zmieszane: 12,00 zł/osoba - obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;

segregacja: 8,00 zł/osoba - obowiązuje do 31 marca 2015 r.;
zmieszane: 11,00 zł/osoba - obowiązuje do 31 marca 2015 r.;


VII. DOKUMENTY DO POBRANIA

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - INTERAKTYWNA - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - INTERAKTYWNA - obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - INTERAKTYWNA - obowiązuje do 31 marca 2015 r

Uwaga! Deklarację najlepiej pobrać i wypeniać lokalnie. Możliwy jest jej zapis po wypełnieniu. Prosimy ją wypełnić i przesłać elektronicznie do urzędu, uprzednio podpisując podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na ePUAP. Można również wydrukować, podpisać i dostarczyć do urzędu

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena