Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Chełmku

W prawej kolumnie publikujemy ważne dokumenty organizacyjne ->

komórkatelefon
Dziennik Podawczy 33 844 90 00 – 10
Sekretariat 33 844 90 11

 

 fax
Sekretariat 33 844 90 19

Struktura wraz z aktualnymi numerami telefonów.

I. Kierownictwo Urzędu

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus 33 844 90 11
Sekretarz Janina Świerz 33 844 90 20
Skarbnik Zofia Kaleta 33 844 90 50

II. Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Obywatelskich OSO

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Naczelnik Wydziału Janina Świerz 33 844 90 20
dziennik podawczy   33 844 90 00 - 10
sekretariat, działalność gospodarcza Anna Szostek 33 844 90 11
ewidencja ludności Barbara Markiewicz 33 844 90 24
urząd stanu cywilnego Agnieszka Rola 33 844 90 25
obsługa organów samorządowych Anna Nowak 33 844 90 26
IOD, ochrona przeciwpożarowa, kontrola zarządcza, archiwum Edyta Goczał 33 844 90 23
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna Renata Mazur 33 844 90 22
Radca Prawny Marek Niczyporuk 33 844 90 21

Radca Prawny przyjmuje w poniedziałki i środy w godz. 8:00-12:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu pewnienia się co do obecności radcy - 33 844 90 11

III. Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych AGK

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Naczelnik Wydziału Aneta Wądrzyk 33 844 90 31
ochrona środowiska, ochrona powietrza

Anna Wierońska

33 844 90 30
architektura i planowanie przestrzenne Beata Gurbisz-Dziewit
Renata Gołdon-Kolny
33 844 90 32
33 844 90 34
rolnictwo, leśnictwo, utrzymywania porządku na nieruchomościach gminnych, terenach zielonych, wycinka drzew i krzewów Karolina Bogacz 33 844 90 37
gospodarka odpadami komunalnymi, wodna, wodno-ściekowa Anastazja Wójcik 33 844 90 37
komunalizacja i tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, wejścia w teren Paulina Kordek 33 844 90 36
geodezja i gospodarka mieniem komunalnym Karolina Fucz-Piwowarczyk 33 844 90 35
sprawy mieszkaniowe, utrzymanie placów zabaw Natalia Mędrysa 33 844 90 35
sprawy mieszkaniowe, utrzymanie placów zabaw Ewelina Bożek 33 844 90 35

IV. Wydział Inwestycji i Rozwoju IN

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Naczelnik Wydziału Rafał Zieliński 33 844 90 40
inwestycje drogowe, oświetlenie przestrzeni publicznych i ulic Joanna Tomczyk 33 844 90 44
inwestycje i remonty Renata Krupa 33 844 90 41
zamówienia publiczne Anna Prasol 33 844 90 42
remonty i utrzymanie dróg Urszula Dworniczek 33 844 90 46

Referat Rozwoju o symbolu RR

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Kierownik Referatu Katarzyna Strumińska 33 844 90 48
promocja gminy, środki pozabudżetowe Jarosław Cwaliński 33 844 90 43

V. Wydział Finansowo – Budżetowy FN

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Naczelnik Wydziału Zofia Kaleta 33 844 90 50

Referat Budżetowy o symbolu KB

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Kierownik Referatu Magdalena Babiuch 33 844 90 53
księgowość budżetowa Anna Mąkina 33 844 90 51
księgowość budżetowa Karolina Szyjka 33 844 90 52
księgowość budżetowa Anna Hutniczak 33 844 90 58

Referat Podatkowy o symbolu KP

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Kierownik Referatu Anna Raczek 33 844 90 54
wymiar i księgowość podatkowa Elżbieta Olejarz 33 844 90 56
wymiar i księgowość podatkowa Natalia Sidorowicz 33 844 90 57

Referat Oświaty o symbolu RO

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Kierownik Referatu Anna Mika 33 844 90 38
sprawy oświatowe Agnieszka Greczanik 33 844 90 39

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych OIN

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Pełnomocnik Ochrony
Informacji Niejawnych
Agnieszka Rola 33 844 90 25

Inspektor Ochrony Danych

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Inspektor Ochrony Danych Edyta Goczał 33 844 90 23

Informatyk

StanowiskoImię i nazwiskotelefon
Informatyk Jakub Ciejek 33 844 90 47

 

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału

Referatem kieruje Kierownik Referatu

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja