Kolejne środki pomocowe dla gminy Chełmek w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021 – 2025

Dnia 5 kwietnia 2024 r. podpisane zostały kolejne umowy na realizację zadań w ramach „Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap VI na lata 2021 – 2025”.

Podczas uroczystego podpisania umów na rok 2024 obecni byli Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar, Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński, Wicestarosta Oświęcimski Paweł Kobielusz, Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, Wójt Oświęcimia Mirosław Smolarek, Poseł na Sejm RP Marek Sowa, Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Tadeusz Trzepałka.

W trakcie spotkania omówione zostały etapy realizacji zadań programu w poszczególnych gminach.

W 2024 roku Gmina Chełmek na realizację zadań otrzymała dotację w wysokości 1,29 mln zł.

Gmina Chełmek w roku 2024 realizować będzie dwa zadania:

- Kontynuowana będzie inwestycja związana z zagospodarowaniem wzgórza Skała w Chełmku oraz budową wieży widokowej im. Rotmistrza Pileckiego jako miejsca pamięci.

- W bieżącym roku powstanie również dokumentacja techniczna dla kolejnego zadania, które związane jest z modernizacją ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, m.in. budowę chodnika.

u22u20

u19

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

Burmistrz Chełmka zaprasza do udziału w gminnym konkursie ekologicznym.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmek.

Celem konkursu jest m.in. poszerzanie świadomości ekologicznej i  popularyzowanie wiedzy dot. segregacji odpadów.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: „Ekologia to nie moda, ale styl życia – segreguj odpady!”

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO 2024

Regulamin Konkursu PDF

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (przepisy epizodyczne – termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2024 r.)

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (przepisy epizodyczne – termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2024 r.)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Uchwała Nr XLIX/478/2023 Rady Miejskiej Chełmek

Wymagane dokumenty:

W przypadku osób fizycznych: wniosek + klauzula RODO,

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: wniosek + klauzula RODO oraz załączniki związane z pomocą de minimis

Opłaty:

Cena sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

Termin składania wniosków:

31 sierpnia 2024 r.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku, pok nr 5, tel. 0 33 844 90 35, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Żądanie sprzedaży nie przysługuje:

 • jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r.;
 • jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
 • w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, czyli akwenach i gruntach wraz ze związaną z nimi infrastrukturę portową, znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej;
 • jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, czyli wydzielonego obszaru lub obszarów przeznaczonych na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składających się z działek i terenu ogólnego, służących do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażonych                         w infrastrukturę ogrodową;
 • w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Załączniki

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pdf,

Formularz informacji pomoc de minimis pdf,

Instrukcja wypełnienia pdf,

Klauzula RODO pdf,

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

 

2024

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024r. - o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

INFORMACJA MKW dyżur w dniu 06.04.2024

INFORMACJA o godzinach pracy komisji

Wyjaśnienia PKW z 04.03.2024 r.  - fiansowanie kampanii

Wyjaśnienia PKW z 04.03.2024 r. - finanse komitetów

 Darmowy przewóz dla wyborców w dniu wyborów - Rozkład jazdy w dniu 07.07.2024

INFORMACJA Tylko do piątku 29 marca 2024r. można zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika

Obwieszczenie PKW Oświęcim z dnia 14.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych - OKRĘG 2

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie Burmistrza Chełmka - okręgi wyborcze

Obwieszczenie Burmistrza Chełmka - obwody wyborcze

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - dotyczy wyborców niepełnosprawnych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z dnia 19 marca 2024r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku

POSTANOWIENIE NR 208/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z dnia 18 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z 15.03.2024  o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego  (okręg 11)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z 15.03.2024  o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego  (okręg 13)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z 15.03.2024  o  przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Miejskie Komisji Wyborczej w Chełmku z dnia 14 marca 2024r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z dnia 14 marca 2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z dnia 13 marca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku - o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienie nr 188/2024 Komisarza Wyborczego w krakowie III

Postanowienie nr 179/2024 Komisarza Wyborczego w krakowie III

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

OBWIESZCZENIE Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2024 roku

Zarzadzenie Burmistrza Chełmka

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 30 stycznia 2024 r.

Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 27 wrzesnia 2023 r.

Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu

Oswiadczenie o utworzeniu komitetu

Oswiadczenie pełnomocnika wyborczego

UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (z dnia 22 listopada 2023 r.)

Postanowienie Nr 190/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie podziału powiatu oświęcimskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 111/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Chełmek do stanu faktycznego

Kalendarz Wyborczy PKW

 

 

 

 

 

Apel schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku!

UWAGA !

 Podopieczni schroniska potrzebują pomocy! W najbliższych dniach zapowiedziany jest duży mróz, w okolicach -15 stop.C. Mamy dużo starszych piesków, które potrzebują ciepłego schronienia. Może ktoś pomoże i podejmie się opieki nad psem/kotem zapewniając  ciepłe schronienie??

Telefon kontaktowy: 668 839 952

Osoby chętne do opieki nad zwierzętami zapraszamy w godzinach otwarcia schroniska!

Obraz2Obraz1

Odpowiedź Nadleśnictwa Chrzanów w sprawie wycinki drzew

Szanowni Państwo!

W związku ze wspólnie podjętą przez Mieszkańców Gminy Chełmek, Burmistrza Chełmka oraz Radę Miejską w Chełmku inicjatywą ograniczenia wyrębu lasów na terenie Gminy Chełmek informujemy, iż Nadleśnictwo Chrzanów po przeanalizowaniu przedstawionych argumentów podjęło działania mające na celu zmniejszenie intensywności pozyskania drewna.

Przedstawiamy odpowiedź Nadleśnictwa Chrzanów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Urząd Miejski w Chełmku

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel