Odpowiedź Nadleśnictwa Chrzanów w sprawie wycinki drzew

Szanowni Państwo!

W związku ze wspólnie podjętą przez Mieszkańców Gminy Chełmek, Burmistrza Chełmka oraz Radę Miejską w Chełmku inicjatywą ograniczenia wyrębu lasów na terenie Gminy Chełmek informujemy, iż Nadleśnictwo Chrzanów po przeanalizowaniu przedstawionych argumentów podjęło działania mające na celu zmniejszenie intensywności pozyskania drewna.

Przedstawiamy odpowiedź Nadleśnictwa Chrzanów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Urząd Miejski w Chełmku

Komunikat prasowy

Wymień źródło ciepła i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrót Detaliczny!

PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło program dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, wykorzystujących paliwa stałe, na ekologiczne urządzenia zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną.

Szczegóły

komunikat prasowy

Ogłoszenie przetargu na najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

B U R M I S T R Z     C H E Ł M K A

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację)

w sprawie oddania w najem na okres 10-ciu lat nieruchomości lokalowej. 

Lokal użytkowy składa się z pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej ok. 100,50 m2.  Zlokalizowany jest na parterze, od strony północnej, budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Krakowskiej 11 z wejściem bezpośrednio z ulicy Brzozowej.

Ogłoszenie o przetargu

 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Chełmek

Wszelkie zmiany dotyczące Państwa organizacji (np. skład zarządu, zmiana adresu, działalność) proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Chełmku lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „CHEŁMEK”

Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „CHEŁMEK”
32-660 Chełmek
Pl. Kilińskiego 1,
Nr tel. 0 501 562 424
Rok rejestracji: 2004.

Skład zarządu:
Przewodniczący: Aleksander Kobyłczyk, Z-ca Przewodniczącego: Adam Łoziński, Skarbnik: Leszek Ziętarski, Sekretarz: Czesław Krawczyk, członek zarządu: Marek Ciszewski

Zakres i formy działalności:
Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców jest dobrowolnym samorządowym, trwałym zrzeszeniem integrującym środowiska osób popierających przedsiębiorczość oraz związanych z działalnością gospodarczą.
Celem statutowym jest m.in. promocja gminy, promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorców działających na jej terenie, wspieranie rozwoju szkolnictwa i sportu na terenie gminy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu na terenie gminy.

2. Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku

Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku
ul. Stacha 1
32-660 Chełmek
Nr tel. (33) 846 38 44
Rok rejestracji: 2001

Skład zarządu:
Prezes: Elżbieta Grzywna, Wiceprezes: Edward Legięć, Skarbnik: Anna Richert-Maślona, Sekretarz: Michał Kornaś, członkowie zarządu: Paweł Stwora, Władysław Tarabuła.

Zakres i formy działalności:
Organizacja i prowadzenie na terenie swojego działania przedsięwzięć typu kulturalno-oświatowego, turystyczno-sportowego zapewniających warunki do właściwego trzeźwego spędzania wolnego czasu. Poprzez działalność organizacji wiedza o chorobie alkoholowej jest bardziej rozpowszechniona wśród całej społeczności, pozyskiwani są nowi członkowie klubu a już uczestniczący utrzymują abstynencje.
Działania prowadzone przez organizacje to m.in. obozy terapeutyczne, „Rodzinny Trzeźwościowy Rajd Rowerowy”, Weekend Trzeźwościowy”, na bieżąco organizowane są pogadanki i prelekcje wśród młodzieży w szkołach na temat choroby alkoholowej.

3. Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku

Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku
Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego
32-660 Chełmek,
ul. Przemysłowa 2
Nr tel. (33) 846 14 46
Rok rejestracji: 2001.

Skład zarządu:
Kierownik: Beata Ciura

Zakres i formy działania:
Fundacja otacza opieką i świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo. Podczas zajęć dzieci utrwalają umiejętności szkolne, malują, uczą się pielęgnacji roślin, doskonalą manualną sprawność poprzez haftowanie i szycie oraz uczą się wykonywać podstawowe czynności w kuchni. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi fundacja stara się integrować dzieci ze środowiskiem ludzi zdrowych, podopieczni czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy, wychodzą na zakupy, spacery, wyjeżdżają na wycieczki oraz na turnusy rehabilitacyjne.

4. Klub Hipiczny „Ikarion” w Bobrku

Klub Hipiczny „Ikarion” w Bobrku
32-661 Bobrek
ul. Ks. Ogińskiej 2 b
Rok rejestracji: 2014

Skład zarządu:
Prezes: Angelika Zawadzka, Wiceprezes: Aleksandra Czekaj, Sekretarz-Skarbnik: Monika Zastrzyńska

Zakres i formy działalności:
Propagowanie sportów jezdzieckich, pomoc w rehabilitacji poprzez zajecia hipoterapetyczne dzieci niepełnosprawnych. Współpraca z przedszkolami, szkołami, domami dziecka i osrodkami dla dzieci w organizowaniu zajec edukacyjnych.

5. Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie

Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie
32-660 Gorzów
ul. Szkolna 3
Nr tel. 0 607 243 319
Rok rejestracji: 2001

Skład zarządu:
Prezes: Krysian Kania, V-ce Prezes: Stanisław Waliczek, Skarbnik: Józef Mańkut, Sekretarz: Stanisław Waliczek, członek zarządu: Adam Wanat, Piotr Ramza, Wiesław Grzesiak, Józef Marszałek,

Zakres i formy działalności:
Propaguje rozwój kultury fizycznej i różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturowego i sportowego zawodników i członków.
Ludowy Klub Sportowy w Gorzowie utworzył od podstaw bazę sportową tzn. wybudował dwa boiska piłkarskie oraz budynek zaplecza sportowego. W klubie działają 3 drużyny piłkarskie: trampkarze, juniorzy, seniorzy, które biorą udział w rozgrywkach piłkarskich w ramach OZPN Oświęcim.

6. Ludowy Klub Sportowy w Bobrku

Ludowy Klub Sportowy w Bobrku
32-661 Bobrek
ul. Jarzębinowa 2
Nr tel. 664 700 956
Rok rejestracji: 1998

Skład zarządu:
Prezes: Edward Buchała, Wiceprezes: Remigiusz Dziędziel, Sekretarz: Helena Szewczyk, członek zarządu: Radosław Szewczyk, Wiktor Pawela, Grzegorz Hendzlik, Stanisław Olejarz.

Zakres i formy działalności
Organizowanie sekcji szkolenia sportowego w tym otoczenie i opieka zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży. Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i sportowego zawodników i działaczy.
W klubie działają 3 sekcje piłki nożnej; trampkarze, juniorzy i seniorzy. Drużyny biorą udział w meczach ligowych i sparingowych. Klub organizuje spartakiady dla dzieci i młodzieży.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku
ul. Nadwiślańska 150
32-661 Bobrek

Zarząd:
Prezes Zarządu: Rafał Stachura, V-ce Prezes: Marcin Gołąbek, Skarbnik: Łukasz Gołąbek, Sekretarz: Jakub Wnętrzak, Naczelnik: Marcin Gołąbek, Z-ca Naczelnika: Karolina Stachura

OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku
ul. Staicha 3
32-660 Chełmek

Zarząd:
Prezes Zarządu: Krzysztof Gąska, V-ce Prezes: Stanisław Smoleń, Skarbnik: Włodzimierz Świdergał, Sekretarz: Jerzy Figa, Naczelnik: Stanisław Smoleń, Z-ca Naczelnika: Tomasz Gembołyś

OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania.

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie
Gorzów, ul. Kwiatowa 1
32-660 Chełmek
 
Zarząd:
Prezes Zarządu: Andrzej Rybak, Skarbnik: Józef Krawczyk, Sekretarz: Krzysztof Boruń, Naczelnik: Patryk Kotlarz, Z-ca Naczelnika: Damian Kulig

OSP są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jednostki OSP ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania.

10. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Koło Miejskie w Chełmku

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Koło Miejskie w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Topolowa 6
Rok rejestracji: 1997

Skład zarządu koła:
Prezes: Marek Klisiak, Wiceprezes: Józef Korycik, Skarbnik: Róża Piwowarczyk, Sekretarz: Adam Swoszowski, członek: Franciszek Matyja

Zakres i formy działalności:
Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych górskich pieszych i autokarowych w regionie i po Polsce dla środowiska Chełmeckiego i z poza. Organizowanie sejmików dla członków koła i miłośników turystyki podczas, których jest ocenienie działalności i wytypowanie kierunku działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa w Polsce.

11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Topolowa 6
Nr tel. (33) 846 15 66
Rok rejestracji: 2002
Oddział w Chełmku posiada w swojej strukturze wydzielone Koła: Nr 1 w Gorzowie, Nr 2 w Bobrku, Nr 3 na osiedlu „Stare Miasto” 4.

Skład zarządu Chełmek:
Przewodnicząca: Maria Gołyźniak, Wiceprzewodnicząca: Władysława Byrska, Skarbnik: Barbara Krzyżanowska, Sekretarz: Adam Oleś.

Zakres i formy działalności:
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: poprawy ich warunków socjalno-bytowych, organizowania życia kulturowego, reprezentowania ich interesów wobec organów władzy administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród społeczeństwa.
Związek organizuje spotkania, wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla członków oraz ich rodzin.

12. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku
32-660 Chełmek
Pl. Kilińskiego 3
Nr tel. (33) 846 12 96
Rok rejestracji: 2002

Skład zarządu:
Przewodniczący: Józefa Ostrowska, Z-ce Przewodniczącego: Jacek Jeleń, Skarbnik: Barbara Musiał, Sekretarz: Ireneusz Musiał, członek zarządu: Zbigniew Trzciński

Zakres i formy działania:
Celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla rozwoju twórczości swoich członków, upowszechnianie i rozwijanie twórczości artystycznej jako istotnego nurtu kultury narodowej.
Stowarzyszenie zajmuje się organizacją ogólnopolskich i lokalnych plenerów malarskich i rzeźby, zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności w zakresie kultury plastycznej, promowaniem twórczości Gminy Chełmek.

13. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. Wojska Polskiego 1
Nr tel. (33) 846 11 73
Rok rejestracji: 2003

Skład zarządu:
Prezes: Ks. Andrzej Leśny, Przewodniczący: Dorota Pietrzyk, Wiceprzewodnicząca: Marianna Sitek, Skarbnik: Halina Liszka, Sekretarz: Wioletta Kosowska-Maca, członek zarządu: Grażyna Śniadek, Barbara Adamczyk-Mastalerz

Zakres i formy działalności:
Stowarzyszenie obejmuje zakres działalności związanej m.in. z pomocą społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kreacja” w Gorzowie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kreacja” w Gorzowie
32-660 Gorzów
ul. Wrzosowa 12
Rok rejestracji: 2013

Skład zarządu:
Prezes: Jolanta Radecka, Wiceprezes: Edyta Kocot.

Zakres i formy działalności:
Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu jednostek i grup społecznych.

15. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmku
32-660 Chełmek
Pl. Kilińskiego 3
Rok rejestracji: 2015

Skład zarządu:
Prezes: Ewa Wędzina, Wiceprezes: Halina Zelech, Sekretarz: Łukasz Wieroński, Skarbnik: Ewa Łoboz.

Zakres i formy działalności:
Ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu. Działanie na rzecz aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
Nauka, edukacja, oświata, w tym w szczególnosci wiedzy ekonomicznej, nauka jezyków obcych oraz obsługi komputera. Krajoznastwo oraz organizacja aktywnego wypoczynku ich członków.
Prowadzenie działalnosci w zakresie walki z wszelkiego rodzaju uzależnieniami takimi jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Upowszechnianie wiedzy o gminie chełmek, poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu, ciekawych tras turystycznych oraz organizowania spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla kultury i turystyki.

16. Uczniowski Klub Sportowy KS „CHEŁMEK”

Uczniowski Klub Sportowy KS „CHEŁMEK”
32-660 Chełmek
ul. Krakowska 22
Nr tel. 33 474 00 17
Rok rejestracji: 2008

Skład zarządu:
Prezes: Konrad Karaśkiewicz, wice prezes: Sebastian Kowalczyk, sekretarz: Tomasz Kustra, członek zarządu: Artur Kapitan, Maciej Jeleń, Tomasz Wójcik

Zakres i formy działalności:
Szkolenie dzieci i młodzieży i osób dorosłych w zakresie zespołowych dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Organizacja ligowych meczy piłkarskich drużyn seniorów, juniorów oraz trampkarzy. Organizacja turniejów piłki nożnej.

17. Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku

Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku
32-660 Chełmek
ul. B. Chrobrego 9
Rok rejestracji: 2000

Skład zarządu:
Prezes: Mieczysław Wenecki, I Wiceprezes: Mariusz Janik, II Wiceprezes: Leszek UrzEdowski, Sekretarz: Kamila Wesecka-Babiuch, Skarbnik: Mateusz Szumlakowski.

Zakres i formy działalności:
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie uprawiania sportu-piłki siatkowej. Organizowanie i udział w rozgrywkach piłki siatkowej na terenie Gminy Chełmek, powiatu, województwa i kraju.

18. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Chełmku

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Chełmku
Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego
32-660 Chełmek
ul. Kochanowskiego 1 a
Rok rejestracji: 1993.

Skład zarządu:
Komendant Związku Drużyn Chełmek: Aleksandra Szklarczyk, Skarbnik: Marek Firek Hm.Barbara Kania.

Zakres i formy działalności:
Organizacja posiada wieloletnie samodzielnie wypracowane metody formy pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie w obszarach wychowanie, edukacja, organizacja wypoczynku, sportu i rekreacji, kultury, zabawy, ekologii, integracji środowisk.
ZHP w Chełmku organizuje corocznie: biwaki, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, biegi patrolowe, zwiady, imprezy kulturalno-oświatowe tj. „Trzepak”, „Dni Ziemi i sprzątanie świata”, „Dzień Myśli Braterskiej, „Betlejemskie Światło Pokoju”.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.chelmek.pl

Urząd Miejski w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Urzędu Miejskiego w Chełmku – www.chelmek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-17

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji i metoda dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-17

Deklarację oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Buchta

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 33 844 90 47

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku od frontu - obok schodów zlokalizowana jest winda posiadająca przycisk przywołania pracownika urzędu. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi dostępny jest wyłącznie parter. Obok budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku znajduje się jedno oznaczone miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych; za budynkiem urzędu, przy Alei Parkowej, znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław