baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

BO Małopolska: składanie zadań przeniesione na jesień

Skadanie zada od 4 maja do 5 czerwca

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/bo-malopolska-skladanie-zeznan-przesniesione-na-jesien

W dniu wczorajszym odbyła się XIV sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Podczas tej sesji Rada Miejska Chełmek podjęła 8 uchwał, z których najważniejszą była uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Podjęcie tej uchwały było odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów prawnych, którzy w czasie zamknięcia żłobka nie będą ponosili kosztów opłaty za pobyt swoich dzieci. Ponadto opłata uiszczana za dany miesiąc, w którym żłobek był zamknięty będzie zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia i Światowy Dzień Zdrowia

Stetoskop

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia i Światowy Dzień Zdrowia - święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku.

Od 7 kwietnia 1950 r. jest obchodzone corocznie, w rocznicę powstania WHO. Z tej okazji Burmistrz Chełmka składa podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, kierowców karetek i całego personelu medycznego za ich codzienną trudną i niebezpieczną pracę, która w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie z uwagi na epidemię koronawirusa. To oni dzisiaj ryzykując swoje zdrowie i życie są na pierwszej linii walki z koronawirusem i za to należą im się słowa uznania i podziękowania.

Stypendia Burmistrza Chełmka za osiągnięcia w sporcie przyznane

sport

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe, Burmistrz Chełmka przyznał stypendia sportowe najlepszym zawodnikom. W tym roku otrzymało je 28 osób. Poniżej przedstawiamy listę osób uhonorowanych stypendiami sportowymi w 2020 roku. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni mieszkańcy, w związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie naszego kraju, niniejszym przekazujemy Państwu stanowisko Ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, którzy opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Wytyczne zostały opracowane z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.

  Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 - całość

Wytyczne dla osób zdrowych:
Chodzi o osoby stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa;
- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:
- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać;
- po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

Popup kontrola ścieki