baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Zarządzenia Burmistrza Chełmka w związku z SARS-CoV-2 - aktualizacja

Burmistrz Chełmka wydał następujące zarządzenia:

 w sprawie czasowego zakazu handlu obwoźnego na placu targowym przy ul. Krakowskiej 20 w Chełmku stanowiącym własność Gminy Chełmek

  w sprawie czasowego ograniczenia korzystania z publicznych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, skate parku, boisk wielofunkcyjnych i sportowych stanowiących własność Gminy Chełmek

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.268.2020 Burmistrza Chełmka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) Świetlicy Środowiskowej w Chełmku.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.655 Burmistrza Chełmka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków.

BO Małopolska: Składanie zadań przeniesione na maj i czerwiec

Skadanie zada od 4 maja do 5 czerwca

W związku z obowiązującym na tereniem Polski stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 4 maja do 5 czerwca 2020 r. Termin głosowania i podania wyników nie uległ zmianie.

Pierwotnie nabór zadań do tegorocznej edycji BO Małopolska miał się rozpocząć 1 kwietnia. Dbając jednak o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przesunięciu tego etapu o ponad miesiąc.

Z powodu pandemii koronawirusa zdecydowano także o odwołaniu wszystkich spotkań informacyjnych dot. 5. edycji BO Małopolska. Pierwotnie pracownicy urzędu marszałkowskiego mieli spotkać się z mieszkańcami w 12 miastach w całym województwie.

Jak wygląda harmonogram po zmianach? Poniżej podajemy najważniejsze terminy:

Czytaj dalej

Komunikat ARiMR - ograniczenie wizyt w placówkach ARiMR

arimr info

PRACA BEZ KONTAKTU Z INTERESANTAMI
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:
• ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
• kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail dostępne na stronie www.arimr.gov.pl oraz w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;
• we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostały skrzynki kontaktowe (wrzutnie), w których możliwe jest pozostawienie dokumentów/wniosków /oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Czytaj dalej

Urząd Miejski w Chełmku zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

Od najbliższego poniedziałku, tj. 16 marca, budynek Urzędu Miejskiego w Chełmku będzie dostępny wyłącznie dla pracowników. Prosimy by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu będzie można złożyć elektronicznie bądź poprzez wrzucenie koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu.
Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonu. Burmistrz Chełmka apeluje, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem Internetu i telefonicznie.


Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Szanowni Państwo,
Burmistrz Chełmka informuje, że w związku epidemią koronawirusa i z zamknięciem z tego powodu Urzędu Miejskiego w Chełmku dla bezpośredniej obsługi klienta wszelkie sprawy można załatwić poprzez:
1. platformę ePUAP,
2. kontakt telefoniczny z urzędem pod numerami telefonów: 33 844 90 00 do 10,
3. faksem: 33 844 90 19,
4. poprzez kontakt za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
5. poprzez wypełnienie wniosku w formie papierowej i jego wrzucenie do odpowiedniego pojemnika znajdującego się w wydzielonej strefie, w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku.

W wydzielonej strefie, w budynku Urzędu Miejskiego przy drzwiach wejściowych znajduje się telefon dla petentów z możliwością wykonywania połączeń do wszystkich komórek i pracowników Urzędu.

UWAGA!!! Odwołana kwalifikacja wojskowa

internat1 760x450

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że została odwołana kwalifikacja wojskowa. Powodem jest zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2. Wezwania otrzymane z właściwych urzędów gmin należy traktować jako nieaktualne.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej, ul. Bema 4 (budynek Internatu przy PZ 2 w Oświęcimiu) mieli się zgłosić w okresie od 16 marca do 24 kwietnia mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz w latach 1996-2000, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Komunikat Wojewody Małopolskiego

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 • zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 • polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

 • art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda małopolski
Piotr Ćwik

Ważne informacje dla pacjentów

ZE WZGLĘDU NA DOBRO i BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW ORAZ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemią koronawirusa, od 16 marca 2020 roku w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku ZOSTAJĄ WPROWADZONE NADZWYCZAJNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘĆ PACJENTÓW

 • REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ TYLKO TELEFONICZNIE
 • PORADNIE POZ DLA DOROSŁYCH I DZIECI BĘDĄ REALIZOWAŁY ŚWIADCZENIA WYŁĄCZNIE W TRYBIE TELEPORAD w ramach których można otrzymać:
  zalecenia, e-receptę, e-zwolnienie lekarskie, sugestie bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
  Tylko w sytuacjach wymagających badania fizykalnego, po wcześniejszej telefonicznej konsultacji z lekarzem będzie możliwe wejście na teren placówki.
 • PORADNIE SPECJALISTYCZNE BĘDĄ REALIZOWAŁY ŚWIADCZENIA WYŁĄCZNIE W TRYBIE TELEPORAD w ramach których można otrzymać:
  zalecenia, e-receptę, e-zwolnienie lekarskie, sugestie bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
  Tylko w sytuacjach wymagających badania fizykalnego, po wcześniejszej telefonicznej konsultacji z lekarzem będzie możliwe wejście na teren placówki.
 • REHABILITACJA AMBULATORYJNA ORAZ OŚRODEK DZIENNY ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
 • STOMATOLOGIA PRZYJMUJE WYŁĄCZNIE PACJENTÓW BÓLOWYCH - W STANIE NAGŁYM - pozostałe przyjęcia zostają odwołane. WYMAGANY wcześniejszy kontakt telefoniczny 33 846 14 32
 • PLANOWE BADANIA USG NIE BĘDĄ WYKONYWANE DO ODWOŁANIA
 • PORADNIA MEDYCYNY PRACY ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA
 • LABORATORIUM WYŁĄCZNIE ZE WSKAZAŃ LEKARSKICH (ważne skierowania wydane po 16 marca)
 • GABINET ZABIEGOWY DOSTĘPNY JEDYNIE DLA PACJENTÓW ZE STAŁYMI ZLECENIAMI
 • BADANIA RTG TYLKO ZE WSKAZAŃ SPECJALISTY (skierowania po 16 marca 2020)

W SYTUACJI, GDY BĘDZIE TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA I WTEDY MOŻLIWE BĘDZIE WEJŚCIE DO PRZYCHODNI.
TELEFONICZNY KONTAKT DO LEKARZA MOŻLIWY BĘDZIE POD NUMERAMI TELEFONÓW:

PORADNIA LEKARZA POZ

PORADNIA DZIECIĘCA

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

33 846 14 61
33 846 11 69
508 465 562

33 846 12 02

33 846 14 83

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji: 33 846 14 11
Zabiegi rehabilitacyjne (fizjoterapia ambulatoryjna): 33 33 846 14 61 wew. 206, 33 846 11 69 wew. 206

Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"

POP2020 1320x743

Urząd Miejski w Chełmku informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

 obwieszczenie Burmistrza Chełmka w sprawie konsultacji

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Informacja Burmistrza Chełmka na temat sytuacji w gminie Chełmek w związku z koronawirusem

virus 4030721 1920

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia WHO epidemią koronawirusa mianem pandemii oraz potwierdzonymi na dzień dzisiejszy 61 przypadkami koronawirusa na terenie naszego kraju, pragnę Państwa poinformować, że Urząd Miejski w Chełmku oraz podległe mi służby mają opracowane procedury postępowania w przypadku pojawienia się takiego zagrożenia na terenie Chełmka, Gorzowa i Bobrka.

Czytaj dalej

Od 16 marca bezpłatna pomoc prawna tylko przez telefon!

ankieta

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy o konieczności tymczasowej zmiany prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie porad odbywać się będzie przez telefon.

W związku z powyższym prosimy o rejestrację telefoniczną na nr 502 691 995.

Przed udzieleniem porady osoba zainteresowana jest zobowiązana mailowo (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść odpłatnej porady prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 16 marca br. do odwołania (biorąc pod uwagę aktualną sytuację panującą w kraju i wytyczne otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości).

O przywróceniu działania punktu zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Informacje organizacyjne

Drodzy mieszkańcy,
informujemy że do dnia 31 marca 2020 r. w każdej sprawie urzędowej należy kierować się w pierwszej kolejności na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Chełmku znajdujący się na parterze budynku przy ul. Krakowskiej 11. Zwracamy się z prośbą o – w miarę możliwości – odroczenie załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Chełmku i innych miejskich jednostkach organizacyjnych.

Wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon (33 844 90 10), a także e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przez ePUAP. Zapewniamy, że Urząd Miejski w Chełmku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp z o.o., informuje że z dniem 16 marca br. do odwołania - wystawianie faktur za pobraną wodę i doprowadzone ścieki na podstawie średniomiesięcznego zużycia, tak aby ograniczyć kontakt naszego pracownika z mieszkańcami. Faktury będą pozostawiane na posesjach w skrzynkach pocztowych. W przypadku gdy wystawione na podstawie średniej zużycie będzie znacząco odbiegać od faktycznego, prosimy o kontakt pod nr. 33 846-15-23 celem wystawienia korekty faktury.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Popup kontrola ścieki