• monitoring powietrza

   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/
  • 14 stycznia - 26. Finał WOŚP

   Park Rodzinny w Chełmku
  • 18 stycznia - Uroczyste wręczenie "Złotych Sakiewek"

   MOKSiR Chełmek - godzna 14
  • 21 stycznia - "Przy świątecznym stole" - III spotkanie z tradycją

   Start o godzinie 14
  • 28 stycznia - zimowy wyjazd do Białki Tatrzańskiej

   Koszt 35 złotych. Zaprasza MOKSiR
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

mpzp stare miasto

Nowy samochód już uczestnikom WTZ w Chełmku

2018.02.21 1
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą już korzystać z nowego środka transportu. 17-osobowy Mercedes Sprinter, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, został zakupiony za kwotę blisko 289 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym między innymi gminy Chełmek. Miasta Oświęcim, starostwa powiatowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W minionym tygodniu podczas uroczystości w Oświęcimiu nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków oraz poświęcenie samochodu przez ks. dziekana Józefa Pilcha z Bulowic i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Prezesa Zarządu Fundacji im. Brata Alberta.

Czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka w SZS Bobrek

2018.02.08.bobrek
Na początku roku 2018 w SZS Bobrek hucznie obchodzono dzień Babci i Dziadka. Najpierw okolicznościowe spotkanie przygotowały grupy przedszkolne, a później uroczystości zorganizowała społeczność szkolna. Babcie i dziadkowie świetnie bawili się ze swoimi wnuczętami, biorąc udział w humorystycznych konkursach, pląsając w rytm skocznych melodii. Licznie przybyli zaproszeni goście z uwagą i uśmiechem na twarzach oglądali występy artystyczne dzieci i młodzieży. Po krótkiej prezentacji umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych mili goście otrzymali własnoręcznie wykonane przez wnuków prezenty. Na koniec wszyscy zajadali się pysznościami przygotowanymi przez rodziców.

Dofinansowanie do wymiany starego pieca węglowego - program PONE - wniosek

2018.02.01.dofinansowanie
Gmina Chełmek rozpoczęła przygotowania do ponownego udziału w projekcie, mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowe - ekologiczne. Mieszkańcy Bobrka, Gorzowa i Chełmka mogą skorzystać z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, tzw. PONE. Projekt był już realizowany w latach 2015-2017. Wówczas dofinansowanie otrzymało łącznie 143 mieszkańców. W minionych latach dofinansowanie wynosiło od 50 do 70 procent kosztów kwalifikowanych.

Czytaj dalej

Program MOKSiR na luty

2018.02.01.moksir
Zachęcamy do zapoznania się z lutowym programem Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. Propozycje ośrodka dostępne są po kliknięciu w link.

73 lata temu Chełmek został wyzwolony

2018.01.30 1
Końcem stycznia mija kolejna rocznica wyzwolenia Chełmka spod niemieckiej okupacji. Z tej okazji w środę 25 stycznia Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z reprezentantami szkół, harcerzy, strażaków OSP Chełmek i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem „Ofiar faszyzmu”. W ten sposób uczcili pamięć o ofiarach II wojny światowej oraz oddali hołd bohaterom tamtych wydarzeń. /Zdjęcia: Paweł Waligóra/

Czytaj dalej

Nabór na urzędników wyborczych

logo pkw

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.
Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):
1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,
2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,
3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do pobrania: wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej.
Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie do 13 marca 2018 r.
W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Most „Niepodległości” połączył gminę Chełmek z Oświęcimiem

2018.02.08.niepodleglosci
Początkiem stycznia burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wspólnie wystąpili z propozycją nazwania nowego mostu na Wiśle Mostem Niepodległości. Włodarze chcieli w ten sposób nawiązać do obchodzonej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uznając, że będzie to znaczący wkład obu miast w tak ważne i doniosłe wydarzenie. Wnioski o poparcie tej ponad samorządowej inicjatywy zostały skierowane do Rady Miejskiej w Chełmku oraz Rady Miasta Oświęcim. Podczas ostatniej sesji chełmeccy radni jednogłośnie poparli projekt uchwały, nadający nazwę „Niepodległości” dla mostu, łączącego gminę Chełmek z miastem Oświęcim.

Czytaj dalej

Ferie zimowe 2018 - plan

2018.02.08.ferie
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku przygotował plan na ferie zimowe 2018, rozpoczynające się już w najbliższy piątek 9 lutego. Plan dostępny jest tutaj. Zachęcamy do korzystania i dobrej zabawy.

OSP Chełmek drugą jednostką Ziemi Chrzanowskiej

2018.02.01 1
Tygodnik „Przełom” po raz kolejny zorganizował plebiscyt na najlepszą jednostkę OSP Ziemi Chrzanowskiej. Przez cały 2017 rok na łamach gazety prezentowane były jednostki z powiatu chrzanowskiego oraz gmin Chełmek i Krzeszowice. Łącznie w konkursie wzięło udział 47 ochotniczych straży. Czytelnicy mogli głosować na wybraną jednostkę wycinając gazetowe kupony lub wysyłając SMS-y. Ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali, zorganizowanej końcem stycznia. W wyniku głosowania okazało się, że OSP Chełmek zajęła drugie miejsce w całym plebiscycie i pierwsze w gminie, otrzymując 4 563 głosy! Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Chrzanów, natomiast trzecie OSP Myślachowice. /Zdjęcia: Łukasz Dulowski - Przełom/

Czytaj dalej

Jasełkami pomogli chorej Ali

2018.01.31. jaselka 1
19 stycznia sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku wypełniła się ludźmi dobrej woli. W tym dniu odbyły się bowiem charytatywne jasełka, z których cały dochód przeznaczony został na leczenie chorej Alicji Majkut z Bierunia. W tym dniu na scenie wystąpili między innymi gitarzyści uczęszczający na zajęcia MDK Oświęcim, taniec „Śnieżynek” zatańczyły dziewczynki z klas trzecich, „Jasełka” zagrały przedszkolaki, a kolędy zaśpiewał chórek szkolny. Gimnazjaliści przygotowali projekcję tekstów tradycyjnych kolęd polskich, aby wszyscy zebrani mogli wspólnie kolędować. Wolontariusze projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” obdarowali uczestników akcji aniołami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły, a najmłodsi wrócili do domów z balonikami. Wszystko to było bardzo ważne, jednak najważniejsze jest to, że na leczenie chorej Alicji udało się zebrać kwotę 4 064,69 złotych. Organizatorami akcji byli: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku, Fundacja „Iskierka” oraz MOKSiR Chełmek.

Czytaj dalej

Najmłodsi przygotowali się na dzień babci i dziadka

2018.01.29.dzienbabci
Jest taki dzień, w którym pamiętamy o naszych najstarszych członkach rodziny. 21 i 22 stycznia pragniemy podziękować naszym babciom i dziadkom za opiekę i miłość. Uczniowie klas I-III Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie udali się na warsztaty plastyczne do Pani Małgorzaty Wabik, podczas ktorych wykonali piękne serca metodą quillingu. Prezenty trafiły później w ręce dziadków i babć.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2016 r.): 12 767
12 767

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2017 rok): 8 746 400,83 PLN
8 746 400,83 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Luty 2018    |    Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus