• monitoring powietrza   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę    http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

  • 11 marca - Misterium Męki pańskiej

   Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR Chełmek. Godzina 13.
  • 16 marca - XX Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

   MOKSiR Chełmek - godzna 16.30
  • 21 marca - VII Wieczór Poezji Własnej

   Biblioteka Publiczna, ul. Topolowa 8
  • 23 marca - XX Bieg Poszukiwaczy Wiosny

   Stawy w Chełmku, godzina 12
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

mpzp stare miasto

Uczniowie poruszyli temat historii KL Auschwitz

2018.03.08. spotkanie 1
6 marca w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku absolwentka szkoły Iga Bunalska oraz dziennikarz i badacz Michael Challoner, na spotkaniu z uczniami klas siódmych oraz gimnazjalnych, opowiadali o działalności, badaniach oraz upamiętnianiu budynków związanych z historią KL Auschwitz znajdujących się na terenie Oświęcimia i okolic. Zaprezentowali także działalność Auschwitz Study Group. Fotorelacja: SZS nr 1 w Chełmku

Czytaj dalej

Zbiórka gałęzi – poszukiwane osoby

2018.02.28. galezie
Końcem minionego roku w lasach, należących do gminy Chełmek usunięte zostały suche, połamane lub chore drzewa. Prace pod nadzorem leśniczego zrealizowała profesjonalna firma. Ze względu na dużą ilość pozostawionych w lesie gałęzi, Urząd Miejski w Chełmku poszukuje chętnych osób do ich posprzątania. Bezpłatnie można przygotować drewno do wykorzystania na opał (po wcześniejszym, odpowiednim wysuszeniu), jednak w pierwszej kolejności należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Chełmku i złożyć odpowiedni wniosek. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy dysponują chwilą wolnego czasu i przy okazji przygotowania dla siebie drewna na opał, pomogą uprzątnąć niepotrzebne gałęzie.

Równocześnie przypominamy: od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać między innymi drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Zebrane drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

Czujniki powietrza sprawdzą jego jakość

2018.02.21.czujnik
Na terenie Chełmka działają już dwa czujniki powietrza, monitorujące jego jakość na bieżąco. Urządzenia zostały zamontowane przez fundację Aviva: wiem czym oddycham w ramach ogólnopolskiego konkursu, w którym do wygrania były właśnie wspomniane czujniki. Mieszkańcy przez kilka tygodni głosowali na zgłoszone lokalizacje. W gminie Chełmek urządzenia monitorujące powietrze zainstalowane są na ulicy Wiśniowej oraz Kasprowicza. Informują nie tylko o obecnej i prognozowanej jakości powietrza, ale także o jego temperaturze i wilgotności. Wyniki można śledzić poprzez stronę https://map.airly.eu/pl/ oraz aplikacje mobilne, dostępne na telefony z systemem Android i iOS. Informacje z poszczególnych czujników dostępne są tutaj:
Ul. Wiśniowa
Ul. Kasprowicza

/Zdjęcie poglądowe, przedstawiające sensor jakości powietrza/

Nabór na urzędników wyborczych

logo pkw

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.
Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.
Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):
1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,
2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,
3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do pobrania: wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej.
Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie do 13 marca 2018 r.
W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

OSP Chełmek drugą jednostką Ziemi Chrzanowskiej

2018.02.01 1
Tygodnik „Przełom” po raz kolejny zorganizował plebiscyt na najlepszą jednostkę OSP Ziemi Chrzanowskiej. Przez cały 2017 rok na łamach gazety prezentowane były jednostki z powiatu chrzanowskiego oraz gmin Chełmek i Krzeszowice. Łącznie w konkursie wzięło udział 47 ochotniczych straży. Czytelnicy mogli głosować na wybraną jednostkę wycinając gazetowe kupony lub wysyłając SMS-y. Ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali, zorganizowanej końcem stycznia. W wyniku głosowania okazało się, że OSP Chełmek zajęła drugie miejsce w całym plebiscycie i pierwsze w gminie, otrzymując 4 563 głosy! Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Chrzanów, natomiast trzecie OSP Myślachowice. /Zdjęcia: Łukasz Dulowski - Przełom/

Czytaj dalej

Tradycji stało się zadość – „Złote Sakiewki” wręczone!

2018.01.22.sakiewki
W miniony czwartek sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku wypełniła się ludźmi, którym nie jest obojętny los współmieszkańców. Gala „Złote Sakiewki”, podczas których Burmistrz Chełmka wręcza specjalne nagrody osobom, które wspierają wszelkie inicjatywy oraz organizacje w gminie. W tym roku spotkanie odbyło się po raz 14. Podczas uroczystej gali nagrodzone osoby odebrały statuetki „Złota Sakiewka”, „Lider” dla aktywnie działających na rzecz naszej miejscowości, medale „za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek” oraz statuetki „Otwartego Serca” dla osób i organizacji, niosących pomoc potrzebującym. W tym roku Burmistrz Andrzej Saternus wręczył ponownie nagrody „Zwyczajni-Niezwyczajni” – otrzymały je osoby, które bezinteresownie, często z narażeniem własnego życia, reagowały w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie wszystkich zebranych oczarował koncert wielkiego artysty, Jacka Wójcickiego. Warto dodać, że w 2017 roku przedsiębiorcy oraz poszczególni mieszkańcy wsparli gminę Chełmek kwotą ponad 130 tysięcy złotych. /Zdjęcia: Paweł Waligóra/

Czytaj dalej

Ponad 978 tysięcy złotych dofinansowania do budowy żłobka

2018.03.05. zlobek 1
W miniony piątek w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie burmistrz Chełmka Andrzej Saternus odebrał promesę w ramach programu „Maluch+” na stworzenie nowego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Gmina Chełmek jako jedyna w powiecie oświęcimskim otrzymała 978 243 zł dofinansowania do budowy żłobka, który powstanie przy budynku Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku przy ulicy Brzozowej. Zgodnie z planem już tej jesieni znajdzie w nim miejsce 48 maluchów. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 2 mln 28 tys zł.

Czytaj dalej

Uczniowie wrócili do szkół po feriach

2018.02.26.ferie
W poniedziałek uczniowie z między innymi województwa małopolskiego, zakończyli ferie zimowe, czyli czas odpoczynku i zabawy. W gminie Chełmek te dwa tygodnie stały pod znakiem dobrej, sportowo-kulturalnej zabawy. Nie zabrakło zajęć na lodowisku, dobrego filmu w kinie, warsztatów rękodzielniczych czy gier i zabaw. Dzięki temu ferie minęły nie tylko w wesołej atmosferze, ale były także przepełnione elementami edukacyjnymi. Poniżej prezentujemy mini-fotorelację z ostatnich dwóch tygodni. Zdjęcia dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.

Czytaj dalej

Nowy samochód już służy uczestnikom WTZ w Chełmku

2018.02.21 1
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą już korzystać z nowego środka transportu. 17-osobowy Mercedes Sprinter, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, został zakupiony za kwotę blisko 289 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym między innymi gminy Chełmek. Miasta Oświęcim, starostwa powiatowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W minionym tygodniu podczas uroczystości w Oświęcimiu nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków oraz poświęcenie samochodu przez ks. dziekana Józefa Pilcha z Bulowic i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Prezesa Zarządu Fundacji im. Brata Alberta.

Czytaj dalej

Most „Niepodległości” połączył gminę Chełmek z Oświęcimiem

2018.02.08.niepodleglosci
Początkiem stycznia burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wspólnie wystąpili z propozycją nazwania nowego mostu na Wiśle Mostem Niepodległości. Włodarze chcieli w ten sposób nawiązać do obchodzonej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uznając, że będzie to znaczący wkład obu miast w tak ważne i doniosłe wydarzenie. Wnioski o poparcie tej ponad samorządowej inicjatywy zostały skierowane do Rady Miejskiej w Chełmku oraz Rady Miasta Oświęcim. Podczas ostatniej sesji chełmeccy radni jednogłośnie poparli projekt uchwały, nadający nazwę „Niepodległości” dla mostu, łączącego gminę Chełmek z miastem Oświęcim.

Czytaj dalej

Program MOKSiR na luty

2018.02.01.moksir
Zachęcamy do zapoznania się z lutowym programem Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. Propozycje ośrodka dostępne są po kliknięciu w link.

Snowboardowe sukcesy uczniów z SZS-P nr 2

2018.01.19.ski
W pierwszej połowie nowego roku w Ośrodku Narciarskim Zwardoń SKI w Zwardoniu odbyły się Mistrzostwa Gminy Oświęcim, II runda Ligi w Narciarstwie Alpejskim w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiady w snowboardzie. Mistrzostwa zorganizował OświęcimSKI UKS przy współpracy z Miastem Oświęcim. Do zawodów przystąpiło łącznie około 160 uczestników. Miłośnicy sportów zimowych podzieleni byli na kategorie wiekowe oraz ze względu na dyscyplinę i płeć. Dwoje uczniów ze szkoły podstawowej wzięło udział w konkurencji snowboard. Zaliczyli oni świetny występ i godnie reprezentowali Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku. Wśród dziewcząt klas młodszych najlepsza była uczennica SZS-P nr 2 - Kornelia Klimas z kl. IVb. Kornelka zdobyła złoty medal. Jakub Buda z kl. VIIa zajął 5. miejsce w swojej grupie wiekowej. Oboje zakwalifikowali się do szczebla wojewódzkiego zawodów snowboardowych. Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2016 r.): 12 767
12 767

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2017 rok): 8 746 400,83 PLN
8 746 400,83 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz