baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

baner dlugi popraporty stan

Ogłoszenie - sprzedaż drewna

drewno

Burmistrz Chełmka zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/4/2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.216.2016 z dnia 4 stycznia 2016r. dotyczącego zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Chełmek informuje, że posiada do sprzedaży drewno.

 Szczegóły

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.

2020 05 22 PSR2020 grafika rolnikNajbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spis rolny to pełne badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (poprzedni spis rolny odbył się w 2010 roku).  Badanie przeprowadza Główny Urząd statystyczny.  Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Zostanie on przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Statystyka a ochrona danych w PSR - badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych. Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom nie przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji na stronie GUS: https://spisrolny.gov.pl/  

76. Rocznica Powstania Warszawskiego - ponownie zawyją syreny

2016.08.01.powstanie
1 sierpnia 2020 roku obchodzimy 76. rocznicę Powstania Warszawskiego, czyli wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanego przez Armię Krajową. W walkach, które trwały ponad dwa miesiące, zginęło około 180 tysięcy cywilów i 18 tysięcy powstańców. Na pamiątkę tego wydarzenia w tym dniu (sobota) punktualnie o godzinie 17:00 zawyją syreny alarmowe. W wielu miastach ustanie ruch pieszy i samochodowy. Zachęcamy do włączenia się w uczczenie pamięci osób, które walczyły z niemieckim okupantem. Włączenie syren będzie jednym z elementów treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Życzenia Burmistrza Chełmka z okazji Święta Policji

Policja

Z okazji Święta Policji składam wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz personelowi Komisariatu Policji w Chełmku najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienną służbę i poświęcenie w ochronie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia Mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, co jest szczególnie ważne w obecnie trudnych czasach. Umacnianie praworządności oraz dbałość o bezpieczeństwo to działania wpisane w Waszą codzienną służbę, która jest powodem do dumy oraz źródłem osobistej satysfakcji.

Życzę aby Wasza służba znalazła społeczne uznanie i szacunek, a Mieszkańcom naszej gminy dawała poczucie bezpieczeństwa, życzę bezpiecznych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Szczególne podziękowania kieruję również do Waszych rodzin za ich wyrozumiałość, wsparcie i pomoc we wzorowym wypełnianiu przez Was służby.

Andrzej Saternus  
Burmistrz Chełmka

Konkurs dla rolników i ich dzieci w Placówce Terenowej KRUS w Oświęcimiu

krus logo 11

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oświęcimiu w trosce o bezpieczeństwo rolników pragnie zachęcić do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Przed i po – czyli bezpieczne gospodarstwo rolne reaktywacja”. Celem konkursu jest popularyzowanie znajomości zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym i eliminowanie zagrożeń wypadkowych. Konkurs dedykowany jest pełnoletnim rolnikom ubezpieczonym w Placówce Terenowej KRUS w Oświęcimiu. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu działania likwidującego występujące w gospodarstwie rolnym zagrożenia wypadkowe.

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 33 842-53-38 lub 33 847-54-15) lub poprzez e-mail z ww. placówką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do wszystkich zgłaszających się uczestników zostanie przesłany regulamin wraz z załącznikami.

Konkurs trwa do 25 września br. (decyduje data wpływu do PT). Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie oceny przesłanych prac i otrzymają nagrody rzeczowe.


Kolejny konkurs pod hasłem „Jestem bezpieczny na wsi” przygotowaliśmy dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w Placówce Terenowej KRUS w Oświęcimiu.

Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także popularyzację wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu konkursowego z 3 zadaniami i złożenie go wraz z załącznikami w siedzibie Placówki lub przesłanie go pocztą do 25 września 2020 r. (liczy się data wpływu do Placówki) na adres: KRUS Placówka Terenowa w Oświęcimiu ul. Chopina 4 32-600 Oświęcim.

 Test konkursowy dla dzieci

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Konkurs trwa od 24 sierpnia do 25 września 2020 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursach.

Kolejny projekt rewitalizacji w Gminie Chełmek dobiega końca

EFRR kolor 900

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Radnymi i Mieszkańcami przygotował bardzo ambitny program rewitalizacji miasta.
Właśnie dobiega końca realizacja II etapu rewitalizacji – projektu pod nazwą: „Chełmek - odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi”. Jest on kontynuacją sukcesywnie prowadzonego przez Gminę Chełmek procesu rewitalizacji, który rozpoczęto w 2004 r.

Czytaj dalej

Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.
W ramach otrzymanego dofinansowania doposażone w atrakcyjne dla uczniów książki, zostaną biblioteki szkolne w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku oraz w Samorządowym Zespole Szkół im. kard. A.S. Sapiehy w Bobrku.
Całkowita wartość zadania wynosi: 20 000,00 zł, z tego kwota dofinansowania to 16 000,00 zł, a pozostała kwota: 4 000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

 

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2019 r.): 12600
12 600

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2020 rok): 11 569 179,16 PLN
11 569 179,16 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 20 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana