Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

prawo paragrafy
Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Chełmek

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Burmistrza Chełmka obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

Czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

2018.03.19. kwalifikacja
Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. 2017, poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.  W powiecie oświęcimskim kwalifikacja będzie przeprowadzana w dniach 14.03 – 26.04.2018 r., w tym dla Gminy Chełmek wyznaczono dni: 16.04. – 18.04.2018r. Siedziba Komisji mieści się w Oświęcimiu Rynek Główny 12. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Czytaj dalej

„Aktywne tablice” w szkołach gminy Chełmek

2018.03.16. tablice 1
Są nowoczesne, dotykowe, mają 65 cali, pracują w rozdzielczości 4K, bezprzewodowo odbierają sygnał Wi-Fi oraz zdecydowanie zwiększają możliwości przekazywania wiedzy – tak w skrócie można opisać nowoczesne monitory interaktywne, które trafiły do trzech placówek oświatowych w gminie Chełmek. Ze sprzętu Newline Trutouch TT 6516UB 4K o wartości 14 tysięcy złotych każdy korzystają już nauczyciele i uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku. W połowie marca placówki odwiedził burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który w praktyce sprawdził możliwość wykorzystania monitorów w trakcie lekcji. Podczas spotkania zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przekonywali, że tego typu sprzęt znacznie zwiększa możliwości przekazania wiedzy oraz daje nowe możliwości.

Czytaj dalej

Nowy sprzęt trafił do szkolnych gabinetów pielęgniarskich

2018.03.16. gabinety 1
Ponad 16,1 tys. zł. kosztował nowy sprzęt, który trafił do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w trzech placówkach oświatowych gminy Chełmek. W aparaturę medyczną i produkty lecznicze doposażone zostały: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowy Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku. Sprzęt został zakupiony za pieniądze, pochodzące z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wśród nowego wyposażenia gabinetów znalazła się kozetka, stolik zabiegowy, szafka do przechowywania leków i wyrobów medycznych, waga ze wzrostomierzem, biurko z szafką kartoteczną, aparat do mierzenia ciśnienia, stetoskop, tablica do badania ostrości wzroku i widzenia barwnego, przenośna apteczka oraz środki do nadzoru grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

Czytaj dalej

Nowa szatnia już służy uczniom szkoły w Bobrku

2018.03.15. szatnia 1
W minionym tygodniu oficjalnie zakończyły się prace, związane z budową nowej szatni dla uczniów, uczęszczających do Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. W otwarciu nowego pomieszczenia uczestniczyli uczniowie, którzy z burmistrzem Chełmka Andrzejem Saternusem wspólnie przecięli tradycyjną biało-czerwoną wstęgę. Korzystając z okazji uczniowie oraz dyrektor placówki przekazali włodarzowi gminy podziękowania za pomoc szkole w jej rozwoju. Projekt „Przebudowa i rozbudowa szkoły Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku polegającej na dobudowie szatni”, który zrealizowała firma Inveko, kosztował ponad 380 115 złotych. Dodatkowo placówka zakupiła wyposażenie szatni za kwotę 17,5 tysiąca złotych. /KSz./

Czytaj dalej

Misterium Męki Pańskiej przy pełnej widowni

2018.03.13. meka 1
W minioną niedzielę na deskach sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku Grupa Teatralna „Niezależna” wystawiła swój pierwszy spektakl „Misterium Męki Pańskiej”. Wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło miejsc siedzących i konieczne było dostawienie dodatkowych krzeseł. Na scenie wystąpiło ponad 40 aktorów-amatorów. Przedstawienie wyreżyserował Dawid Szydło. Już teraz zapraszamy na kolejne spektakle 18 i 25 marca o godzinie 13. Fotorelacja Pawła Waligóry.

Czytaj dalej

Pierwsze samochody przejechały Drogą Współpracy Regionalnej

2018.03.13. obwodnica 1
Blisko 5 kilometrów całkowitej długości, ponad kilometrowy wiadukt, 5 rond, i ponad 104 miliony złotych – w piątek 9 marca oficjalnie zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji w naszym regionie, czyli budowa północnej obwodnicy Oświęcimia, zwanej Drogą Współpracy Regionalnej. Nowa trasa zaczyna się w lesie w Bobrku przy drodze wojewódzkiej 933 a kończy rondem na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu. Na jej budowę „złożyły” się samorządy gminy Chełmek, miasta Oświęcim, powiatu oświęcimskiego i województwa małopolskiego. Blisko 95 procent kosztów stanowiło dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Otwarcia drogi poprzez tradycyjne przecięcie biało-czerwonej wstęgi dokonali między innymi Jacek Krupa – marszałek województwa małopolskiego, Marta Maj – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Andrzej Saternus – burmistrz Chełmka, Janusz Chwierut – prezydent Oświęcimia oraz Zbigniew Starzec, starosta oświęcimski. Nowa droga została także wspólnie poświęcona przez ks. kanonika Andrzeja Leśnego – proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku oraz ks. prałata Józefa Niedźwieckiego, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu. Warto dodać, że otwarcie DWR cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko kierowców, ale także mieszkańców miasta Oświęcim i gminy Chełmek. /Zdjęcia: Kamil Szyjka/

Czytaj dalej

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół w Bobrku, Gorzowie i Chełmku

2018.03.12.konkurs
Na podstawie art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Burmistrz Chełmka ogłasza nabór na stanowiska Dyrektorów:

1. Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku, ul. Bolesława Chrobrego 9, 32-660 Chełmek,

2. Samorządowego Zespołu Szkół im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku, ul. Nadwiślańska 9, 32-661 Bobrek,

3. Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie, ul. Szkolna 3 Gorzów, 32-660 Chełmek.

Szczegóły w zarządzeniu, dostępnym poniżej:

Zarząd nr 0050.662.2018 Burmistrza Chełmka z dnia 09.03.2018 r

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 20 Marzec 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol