baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

baner dlugi popraporty stan

Gmina Chełmek beneficjentem programu MALUCH+

Maluch new

Gmina Chełmek, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dotację celową w wysokości: 77 760 zł na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym „Świetliki” w Chełmku.

Czytaj dalej

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

PSR2020 plakat rachmistrz 1Szanowni Państwo,

 W związku z terminem rozpoczęcia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020, przekazujemy Państwu poniższe informacje:

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).

2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. .Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

5.  Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Gmina Chełmek beneficjentem rządowego programu Posiłek w szkole i w domu

 posiłek w domu i szklole

Gmina Chełmek uzyskała dofinansowanie w ramach wieloletniego rządowego programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 – skierowanego do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Czytaj dalej

Ogłoszono program „Moja Woda”

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomią od lipca br. nabór wniosków o dofinansowanie  programu „Moja Woda”. W ramach tego programu możliwe jest otrzymanie do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Program ma na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce. Na realizację tego programu przeznaczczono środki finansowe w wysokości 100 mln zł.

Więcej informacji o tym programie znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://www.wfos.krakow.pl/nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji/

Kryształy Soli dla najlepszych NGO w Małopolsce!

Krysztay soli logoJeśli znacie Państwo organizację pozarządową, która od lat inspiruje innych do działania i zmienia swoje najbliższe otoczenie? Przeciera szlaki, proponuje nowe rozwiązania, dociera do środowiska i problemów, o których inni zapomnieli? Pomóżcie docenić te stowarzyszenia i fundacje i zgłoście je już dzisiaj jako kandydata do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.
W tym roku nagroda ta, dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych zostanie przyznana po raz szesnasty.

Szczegółowe informacje o tym konkursie oraz wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/przyznaj-z-nami-krysztaly-soli-dla-najlepszych-ngo-w-malopolsce

Chełmeckie rododendrony zakwitły

rododendron01

Przy ul. Topolowej w Chełmku zakwitły rododendrony, majestatyczne kilkumetrowe krzewy jak co roku pokryły się fioletowymi kwiatami. Krzewy , które zostały zasadzone jeszcze w latach 40 ubiegłego wieku, prezentują się jeszcze bardziej okazale kiedy można je podziwiać z nowo powstałych ścieżek które wykonano przy rewitalizowanej Willi Gabesama ( Domu Rencisty).

Czytaj dalej

Dyżury wakacyjne w przedszkolach gminy Chełmek

2018.06.04. dyzur
Dyżury wakacyjne w przedszkolach gminy Chełmek będą trwały od 06.07.2020 do 21.08.2020 według następującego harmonogramu:
1/ w terminie 06.07.2020 r. - 24.07.2020 r. Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku
2/ w terminie 27.07.2020 r. - 31.07.2020 r. Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie - Przedszkole Samorządowe w Gorzowie
2/ w terminie 03.08.2020 r. - 14.08.2020 r. Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku
4/ w terminie 17.08.2020 r. - 21.08.2020 r. Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku - Przedszkole Samorządowe w Bobrku
5/ w terminie 24.08.2020 r. - 31.08.2020 r. wszystkie przedszkola.

Karty zgłoszeń należy oddać do dnia 15.06.2020 w przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczać.

Dokumenty do pobrania na stronach szkół:

SZS nr 1 w Chełmku, SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS w Bobrku, SZS w Gorzowie

   Referat Oświaty

Konkurs fotograficzny „Miejsca Pamięci – historia moją inspiracją”

Konkurs fotograficzny

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zaprasza młodych ludzi zainteresowanych sztukami wizualnymi do udziału w konkursie fotograficznym związanym z historią Oświęcimia i okolicznych miejscowości. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych znajdujących się w powiecie oświęcimskim.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

 

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2019 r.): 12600
12 600

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2020 rok): 11 569 179,16 PLN
11 569 179,16 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 14 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz