• monitoring powietrza

   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/
  • 20 maja - Czytelnicza eskapada rowerowa

   Start godz. 11 - Park Rodzinny w Chełmku
  • 23 maja - "Wiersze nie od parady"

   Konkurs recytatorski - Sala Kinowa MOKSiR
  • 26 maja - "Słowiński/Requesens"

   koncer jazzowy z udziałem hiszpańskiego skrzypka
  • 31 maja - "Smerfowa dyskoteka"

   Stawy w Chełmku - godzina 12
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner gison

baner ogloszenia

baner cyfrowe uslugi

baner rewitalizacja

baner sprzedaz nieruchomosci

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

mpzp stare miasto

Budżet Obywatelski na 2018 rok

ksiegowosc

Urząd Miejski w Chełmku informuje że od 3 lipca do 13 października 2018 roku na terenie Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Szczegółowy harmonogram:

- 3 lipca 2017 do 31 lipca 2017 - zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
- 1 sierpnia do 30 września 2017 - analiza zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- 5 października do 13 października 2017 - wybór zadań poprzez głosowanie mieszkańców.

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 0050.509.2017 Burmistrza Chełmka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Chełmek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Drugie spotkanie z gimnazjalistami i warsztat poświęcony przeprowadzaniu ankiet

2017.06.14.ankietyKońcem poprzedniego miesiąca pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku po raz drugi poprowadzili warsztaty z gimnazjalistami Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im Adama Mickiewicza Chełmku. Tym razem dotyczyły one metod przeprowadzania ankiet. Uczniowie szkolili się nawzajem odgrywając role respondentów, ankieterów i obserwatorów, a także wzięli udział w teleturnieju na temat wiedzy o badaniach ankietowych. Oczywiście najlepsi zostali uhonorowani nagrodami. Efekt był taki, że na nagrody zasłużyli wszyscy uczestnicy.

Czytaj dalej

Dyżur wakacyjny przedszkola

2017.06.14.dyzur
1/ w terminie 10.07.2017 r. - 04.08.2017 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Chełmku ul. Brzozowa 9 (karty zgłoszeń na dyżur do pobrania w sekretariacie ul. Brzozowej 9 i złożenie do dnia 21.06.2017 r).

2/ w terminie 07.08.2017 r. - 25.08.2017 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku ul. B. Chrobrego 9 (karty zgłoszeń na dyżur do pobrania w sekretariacie ul. Chrobrego 9 i złożenie do dnia 21.06.2017 r).

Ogólnopolski sukces najmłodszych z SZS-P nr 2 w Chełmku

2017.06.14.lprLotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”. Celem konkursu były promocja wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności LPR, zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem LPR, kształcenie postawy twórczej u dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego. W konkursie mogły wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Sukcesy w nim odniosło rodzeństwo Wiktoria i Mateusz Andre z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku.

Czytaj dalej

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew!

prawo paragrafy

Szanowni Państwo
Dnia 17 czerwca 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych. Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna, mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej nieruchomości o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywały jedynie zasady dotyczące ochrony gatunkowej oraz ochrony zabytków. Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074), która wejdzie w życie 17 czerwca 2017 roku, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

1. OBOWIAZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania burmistrzowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

Czytaj dalej

Ponad osiem milionów złotych na dalszą budowę kanalizacji

2017.06.14.kanalizacja
W minionym tygodniu do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku wpłynęły bardzo dobre informacje o akceptacji wniosku o dofinansowanie dalszej budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzowie i Bobrku.
- Dzięki otrzymanym ośmiu milionom złotych możliwe będzie wybudowanie kolejnych ośmiu kilometrów kanalizacji sanitarnej. Plan zakłada rozbudowę tej instalacji w zachodniej części Gorzowa od ulicy Gorzowskiej oraz w Bobrku na ulicy Nadwiślańskiej. Da to możliwość przedłużenia kanalizacji do ulic Starowiejskiej i Kolistej. Dzięki inwestycji, która powinna zakończyć się w 2019 roku, nasza gmina będzie skanalizowana w ponad 90 procentach. To znakomity wynik, którym mogą pochwalić się nieliczne gminy – tłumaczy Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka.

Zmiana terminu spotkania!

szkola egzaminy klasa

Informujemy, że zmianie ulega termin ostatniego spotkania z gimnazjalistami. Podsumowanie przeprowadzonych przez nich badań ankietowych nastąpi w dniu 16 czerwca 2017 roku. Wtedy też zostaną wręczone certyfikaty i nagrody za zaangażowanie i poświęcony tak cenny czas uczniów.

Dziękujemy tym najbardziej zaangażowanym za zebranie ankiet!

Jednocześnie informujemy, że na dzień 19 czerwca 2017 roku zaplanowany został spacer badawczy z mieszkańcami Starego Miasta, którzy posiadają swoje nieruchomości w rejonie niezabudowanym pomiędzy ulicą Słowackiego a Mickiewicza.

W czasie spaceru dyskutować będziemy na temat możliwości i propozycji, a także pomysłów mieszkańców Chełmka, dotyczących zagospodarowania dziś nieużytkowanych działek położonych w tym terenie. Przy udziale prowadzących spotknie pracowników Urzędu Miejskiego w Chełmku, zaproszeni goście będą mogli wyrazić swoją wizję zagospodarowania tak ładnego obszaru. Spotkanie odbędzie się w kameralnym gronie tylko właścicieli działek położonych w tym rejonie.

Ogólnopolskie sukcesy uczniów „jedynki” w origami

2017.06.14.origami
Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku kolejny rok osiągali wysokie miejsca w różnych ogólnopolskich konkursach origami. Rozwija się grupa podopiecznych nauczycielki pani Beaty Babiuch, którzy składają cuda z papieru zdobywając liczne nagrody i dyplomy. Oto osiągnięcia w tym roku szkolnym:

Czytaj dalej

Przystąp do projektu „Wprowadzam zmiany...”

2017.06.14.malopolska2Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej. Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia” ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie: podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego miejsca pracy lub podjęcie pracy poza rolnictwem.

Czytaj dalej

Konkurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek

2017.06.13.konkurs
Tradycją stało się organizowanie konkursu na najpiękniejszy ogród, tak więc i w tym roku Burmistrz Chełmka wraz z Zarządami Osiedli oraz Sołtysami ogłaszają konkurs na najpiękniejszy ogród lub balkon na terenie Gminy Chełmek. Konkurs podobnie jak w latach ubiegłych został rozdzielony na 4 rejony: Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto, Sołectwo Gorzów i Sołectwo Bobrek. Organizacją, opracowaniem regulaminu i przeprowadzeniem konkursu zajmować się będą komisje powołane przez Zarządy Osiedli oraz Rady Sołeckie.

Czytaj dalej

Jak prawidłowo oznakować posesję?

gmina tabliczka

S z a n o w n i  P a ń s t w o,

z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Chełmku napływają liczne sygnały mieszkańców naszej gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. Przypominam zatem o obowiązkach ustawowych, które zobowiązują właściciela/władającego/administratora nieruchomością do umieszczenia na budynkach lub ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz do utrzymywania jej w należytym stanie.

Kwestie oznakowania posesji, nieruchomości regulują następujące dokumenty: Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.), Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. , poz. 125).

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek
Liczba ludności (IV kwartał 2015 r.): 12 826
12 826
obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru
Inwestycje łącznie (plan na 2016 rok): 4 325 372,00 PLN
4 325 372,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
42 8110 1023 2006 0300
1283 0009

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 27 Czerwiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Cyryl, Maryla, Władysław