baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

baner dlugi popraporty stan

BO Małopolska: składanie zadań przeniesione na jesień

Skadanie zada od 4 maja do 5 czerwca

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/bo-malopolska-skladanie-zeznan-przesniesione-na-jesien

W dniu wczorajszym odbyła się XIV sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

Podczas tej sesji Rada Miejska Chełmek podjęła 8 uchwał, z których najważniejszą była uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Podjęcie tej uchwały było odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów prawnych, którzy w czasie zamknięcia żłobka nie będą ponosili kosztów opłaty za pobyt swoich dzieci. Ponadto opłata uiszczana za dany miesiąc, w którym żłobek był zamknięty będzie zwracana rodzicom lub opiekunom prawnym w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia i Światowy Dzień Zdrowia

Stetoskop

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia i Światowy Dzień Zdrowia - święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku.

Od 7 kwietnia 1950 r. jest obchodzone corocznie, w rocznicę powstania WHO. Z tej okazji Burmistrz Chełmka składa podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, kierowców karetek i całego personelu medycznego za ich codzienną trudną i niebezpieczną pracę, która w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie z uwagi na epidemię koronawirusa. To oni dzisiaj ryzykując swoje zdrowie i życie są na pierwszej linii walki z koronawirusem i za to należą im się słowa uznania i podziękowania.

Stypendia Burmistrza Chełmka za osiągnięcia w sporcie przyznane

sport

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe, Burmistrz Chełmka przyznał stypendia sportowe najlepszym zawodnikom. W tym roku otrzymało je 28 osób. Poniżej przedstawiamy listę osób uhonorowanych stypendiami sportowymi w 2020 roku. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Szanowni mieszkańcy, w związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie naszego kraju, niniejszym przekazujemy Państwu stanowisko Ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego, którzy opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Wytyczne zostały opracowane z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.

  Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 - całość

Wytyczne dla osób zdrowych:
Chodzi o osoby stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa;
- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
- maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:
- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać;
- po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

 

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2019 r.): 12600
12 600

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2020 rok): 11 569 179,16 PLN
11 569 179,16 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon