• monitoring powietrza

   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/
  • 11 listopada - Gminne Uroczystości Święta Niepodległości

   Szczegóły na plakatach
  • 17 listopada - koncert Stanisława Słowińskiego

   Start godzina 18 - zaprasza MOKSiR
  • 22 listopada - niedokończony projekt budowy polskiego Zlina

   Sala widowiskowo-kinowa MOKSiR - godzina 17.30
  • 24 listopada - "Szlakiem dawnych galarów - Przemszą w świat"

   Spotkanie z podróżnikami Moniką i Jackiem Parisami
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner gison

baner szkola 6+

baner ogloszenia

baner cyfrowe uslugi

baner cmentarz

baner rewitalizacja

baner sprzedaz nieruchomosci

baner program oddluzeniowy

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

mpzp stare miasto

Blisko 393 tysiące złotych dotacji na przebudowę ul. Długiej w Bobrku

roboty drogowe
Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Długiej (...) w miejscowości Bobrek" zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Szacowany koszt prac wyniesie ponad 785 632 złotych (wartość kosztorysowa). Na ten cel Gmina Chełmek otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 392 816 złotych (jednak nie więcej niż 50 % kwalifikowanych kosztów zadania). Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Oświęcimskiego (10 % wkładu własnego, czyli ponad 39 tysięcy złotych) oraz Gminy Chełmek (ponad 353 tysiące złotych). Zgodnie z planem wykonawca prac zostanie wyłoniony początkiem sierpnia.

Czytaj dalej

Mateusz Hudzik zagra we Włoszech!

2017.07.19.Mateusz
Nie tak dawno, ponieważ na początku roku informowaliśmy, że Mateusz Hudzik - uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Chełmku, został powołany do Reprezentacji Polski w piłce nożnej w kadrze U-16. Nie trzeba było długo czekać, aby ten niesamowicie utalentowany młody piłkarz osiągnął kolejny wielki sukces. Od 1 lipca jest bowiem zawodnikiem włoskiej drużyny Hellas Verona, której główny skład występuje w Serie A, natomiast Mateusz będzie grał w drużynie U-16. To ogromna szansa życiowa dla podopiecznego trenera Pawła Sidorowicza, przed którym stoją jednak wyzwania nie tylko sportowe, ale także życiowe, do których Mateusz przygotowywał się już od dawna, ucząc się między innymi języka włoskiego. Dzięki temu rozłąka z rodziną i start w nowej drużynie i szkole powinien być łatwiejszy. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Mateusza i gorąco wierzymy, że usłyszymy o nim jeszcze wiele razy!

Czytaj dalej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP - Gorzów

uwaga miga

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Gorzowskiej, Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Gorzowskiej, Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie w dniach: od 7 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku: 32-660 Chełmek ul. Krakowska 11, w godzinach od 900 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku: 32-660 Chełmek ul. Krakowska 11, o godzinie 1430.

Czytaj dalej

Jak prawidłowo oznakować posesję?

gmina tabliczka

S z a n o w n i  P a ń s t w o,

z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego w Chełmku napływają liczne sygnały mieszkańców naszej gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. Przypominam zatem o obowiązkach ustawowych, które zobowiązują właściciela/władającego/administratora nieruchomością do umieszczenia na budynkach lub ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz do utrzymywania jej w należytym stanie.

Kwestie oznakowania posesji, nieruchomości regulują następujące dokumenty: Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.), Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 04 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. , poz. 125).

Czytaj dalej

Adopcja psa lub kota

2016.03.17. adopcja
Każdego dnia w schronisku w Chełmku przy ulicy Jaworznickiej 67 kilkanaście psów i kotów czeka na nowy dom. Na stronie internetowej www.adoptujpsakota.pl znajdują się zdjęcia wszystkich zwierząt, które można zaadoptować. Na powyższej stronie znajdują się także dane kontaktowe do schroniska.

Burmistrz Chełmka uhonorowany za zasługi dla policji

2017.07.20.medal
W miniony wtorek 18 lipca na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości, związane ze Świętem Policji. W trakcie uroczystego apelu z okazji 98. rocznicy powstania w tej formacji, w którym uczestniczyli nie tylko funkcjonariusze, przedstawiciele rządu, samorządów i różnych organizacji, w tym także czeskiej i węgierskiej policji, zostały wręczone awanse na wyższe stopnie zawodowe zasłużonym policjantom a także odznaczenia i medale. Uhonorowany został także Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, który otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Policji, przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznaczenie wręczyli: nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz inspektor Robert Strzelecki – pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji. Burmistrz Andrzej Saternus otrzymał wspomniany medal za dotychczasowe działania na rzecz policji, zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę. /Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu www.oswiecim112.pl/

Czytaj dalej

Modernizacja linii kolejowej z Oświęcimia do Trzebini - ZUE z najkorzystniejszą ofertą

2017.02.09.linia
W połowie maja PKP PLK przeprowadziły przetarg na realizację prac rewitalizacyjnych na linii kolejowej numer 93 pomiędzy Oświęcimiem a Trzebinią. Najkorzystniejszą ofertę w ocenie PKP PLK złożyła grupa ZUE S.A.. Kwota zaproponowana przez firmę wyniosła 303,1 mln złotych netto. Kosztorys PKP PLK opiewał na kwotę 324 mln złotych. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych.

Czytaj dalej

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew!

prawo paragrafy

Szanowni Państwo
Dnia 17 czerwca 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych. Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna, mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej nieruchomości o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywały jedynie zasady dotyczące ochrony gatunkowej oraz ochrony zabytków. Nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz 1074), która wejdzie w życie 17 czerwca 2017 roku, wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

1. OBOWIAZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania burmistrzowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

Czytaj dalej

Informacje na temat wstrząsów

2016.09.06. sejsmograf
Poniżej prezentujemy informacje na temat wstrząsów, otrzymywane z kopalń Janina, Ziemowit i Piast. Zawierają datę, godzinę oraz siłę wstrząsu. Informacja jest aktualizowana na bieżąco.

Czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie MOKSiR - przypomnienie

2016.01.11. Nieodpłatna pomoc prawna w siedzibie MOKSiR 1
Przypominamy, że od 4 stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Radcy prawni oraz adwokaci będą dostępni w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 14-18 oraz w czwartek i piątek w godzinach 8-12.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2016 r.): 12 767
12 767

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2017 rok): 8 746 400,83 PLN
8 746 400,83 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
42 8110 1023 2006 0300
1283 0009

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 24 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman