Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Chełmka

2018.05.22. absolutorium
W miniony czwartek 17 maja w trakcie 40 sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku jednym z najważniejszych tematów było przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za miniony rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi. Sprawozdanie poparte było opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chełmku. Podobnie jak w latach ubiegłych radni jednogłośnie przyjęli obie uchwały, udzielając tym samym poparcia dla dotychczasowych działań burmistrza oraz potwierdzając wykonanie założonego budżetu w minionym roku. Po tych decyzjach włodarz miasta otrzymał gratulacje i życzenia dalszej, dobrej współpracy z radnymi i mieszkańcami oraz realizacji licznych zaplanowanych działań.

 

- W minionym roku dużo czasu poświęciliśmy bardzo trudnej i mozolnej pracy, związanej z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie licznych zdań z Unii Europejskiej. Dzisiaj wiemy, że był to wysiłek, który nie poszedł na marne. Świadczą o tym kolejne projekty, które otrzymują bardzo wysokie oceny, a co za tym idzie są wybierane do wspomnianego dofinansowania. Poza tym warto wspomnieć, że w minionym roku zagwarantowaliśmy prawidłowe funkcjonowanie całej gminy poprzez chociażby dotacje, które otrzymywały stowarzyszenia i jednostki. Nie przeszliśmy obojętnie obok żadnej inicjatywy, która służyła naszym mieszkańcom. Możemy powiedzieć, że ubiegły rok z punktu widzenia rozwoju naszej gminy przebiegał bardzo dobrze, za co pragnę także podziękować całej Radzie Miejskiej, kierownikom jednostek gminnych, pracownikom Urzędu Miejskiego w Chełmku i wszystkim, którzy byli zaangażowani w nasze działania w 2017 roku – mówił podczas sesji Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka.

Dochody i wydatki gminy Chełmek w 2017 roku wyniosły:
- dochody 44 087 259,34 zł, w tym dochody majątkowe 1 380 045,98 zł
- wydatki 43 642 409,50 zł, w tym dochody majątkowe 5 719 109,11 zł
- nadwyżka budżetu wyniosła 444 849,84 zł

Wśród najważniejszych wydatków w 2017 roku należy wymienić:
- Budowa ulicy Leśnej w Bobrku – 207 955,61 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu oświęcimskiego na zadanie, związane z przebudową ulicy Krasińskiego w Chełmku – 307 737,71 zł
- Projektowanie, budowa i modernizacja ulic, parkingów i chodników na terenie gminy. Chełmek: ul. Paprotnik, Powstańców Śląskich, łącznik ul. Leśna i Polna, Andersa, Piłsudskiego, Leśna i Sadowa, Miodowa; Gorzów: ul. Świnna, Zaciszna; Bobrek: ul. Szkolna, Dębowa, Kolista, Słoneczna – 1 057 038,16 zł
- Przebudowa ul. Długiej w Bobrku – 588 535,94 zł
- Cyfrowe usługi publiczne w gminie Chełmek – 549 424,42 zł
- Przebudowa SZS w Gorzowie – 294 888,35 zł
- Przebudowa SZS w bobrku – 389 752,31 zł
- Modernizacja boiska szkolnego „Orlik” przy SZS-P nr 2 w Chełmku – 53 210,38 zł
- Dotacja na rozbudowę aparatu RTG dla SGZOZ w Chełmku – 200 000,00 zł
- Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Chełmek etap IV – 406 730,00 zł

Wydatki na poszczególne obszary:
- Oświata – 13 429 198,15 zł
- Pomoc społeczna – 2 813 639,52 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 635 144,83 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 927 390,43 zł
- Administracja publiczna – 3 530 683,09 zł
- Kultura fizyczna – 368 615,00 zł
- Ochrona zdrowia – 205 312,28 zł
- Bezpieczeństwo publiczne – 213 947,60 zł
- Transport i łączność – 896 192,76 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 346 377,65 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 2 164 624,15 zł
- Wspieranie rodzin – 5 919 757,90 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor