Zmiany w zbiórce odpadów komunalnych - odpady ulegające biodegradacji

2018.01.05.odpady1Szanowni Państwo

Z początkiem 2018r. Gmina Chełmek zobligowana została do dostosowania selektywnego odbioru odpadów komunalnych do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Każdy, kto zadeklaruje selektywny sposób zbiórki odpadów, będzie musiał z odpadów zmieszanych wydzielić: papier, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji.

Bioodpady to w istocie ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, a także odpady spożywcze i kuchenne. Dotychczas od mieszkańców odbierane były jedynie odpady zielone z ogrodów. Konieczne jest więc uzupełnienie systemu o odbiór resztek kuchennych i spożywczych. Odpady zielone, pochodzące z ogrodów, muszą być zbierane oddzielnie - system ich zbiórki nie ulega zmianie. Pozostałe bioodpady ze szczególnym uwzględnieniem resztek kuchennych i spożywczych zbierane będą do osobnych pojemników.

Szczegóły dotyczące zbiórki odpadów ulegających biodegradacji zamieszczono w zakładce /Opdady Komunlane/Selektywna Zbiórka Odpadów

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław