Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

2015.04.10.sesjaMRM 2

W czwartek 9 kwietnia na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Podczas sesji zapadły pierwsze ważne decyzje. Młodzi radni nie tylko przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje, przekazane przez Andrzeja Saternusa, Burmistrza Chełmka, ale także wybrali ze swojego grona prezydium oraz członków komisji rewizyjnej. /Fot. Paweł Waligóra/

Sesję otworzyła i poprowadziła najstarsza wybrana radna Młodzieżowej Rady Miejskiej, czyli Dominika Wrona z Powiatowego Zespołu nr 8 w Chełmku. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie przez Burmistrza Andrzeja Saternusa zaświadczeń o wyborze oraz krótkie przemówienie obecnych osób.

- Chciałbym Wam bardzo serdecznie pogratulować wyboru na członków pierwszej w historii Chełmka Młodzieżowej Rady Miejskiej. Kiedy przedstawiłem pomysł o utworzeniu takiego organu radnym Rady Miejskiej, przyjęli go z zadowoleniem i duża akceptacją, o czym świadczy fakt, że wszyscy poparli go jednogłośnie. I wiele sobie obiecujemy po Waszej pracy, przede wszystkim powiewu młodości, Waszych inicjatyw, pomysłów. Liczymy bardzo mocno, że będziecie nas wspierać we wspólnej pracy dla dobra naszej „Małej Ojczyzny". Bardzo istotne jest wasze inne spojrzenie na problemy gminy, czyli spojrzenie z perspektywy człowieka młodego. Chcemy też, abyście się przez to wiele nauczyli o samorządzie i dobrze poznali demokrację. W ten sposób chcemy także przygotowywać osoby, które przyjdą po nas i będą decydować o rozwoju naszej gminy - mówił Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka.

- To czy ten nasz pomysł odniesie sukces, czy też nie, teraz zależy głównie od Waszego zaangażowania. Patrząc jednak na to, jak profesjonalnie podeszliście do tego tematu, jak wielu było chętnych do tego grona, jak angażowaliście się w kampanię wyborczą, jak staraliście się pozyskać głosy swoich kolegów i koleżanek, to można stwierdzić, że macie szansę na sukces. Trzymam kciuki i życzę wielu ciekawych pomysłów i samych sukcesów - dodał Burmistrz.

Gratulacje młodym radnym przekazał także Marek Palka, przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku.

- Być może przez to, że teraz znaleźliście się w młodzieżowej radzie, w przyszłości dobrze zaistniejecie nie tylko na rynku pracy, ale także w polityce. Może mamy wśród nas przyszłych ministrów, premierów, różnie w życiu bywa. Nigdy nie należy mówić nigdy. Wszystko przed Wami. Życzę Wam dobrej współpracy między sobą, między nami - radnymi, między pracownikami urzędu. Życzę także, żeby dzięki Waszemu zaangażowaniu nasza gmina zmieniała się i odpowiadała w miarę możliwości na potrzeby młodych - stwierdził przewodniczący Rady Miejskiej.

Po tych słowach rozpoczęła się główna część pierwszej sesji. Każdy z nowych radnych złożył przyrzeczenie „Ślubuję uroczyście godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku, mając na względzie dobro mojej gminy". Każdorazowe wypowiedzenie słów „ślubuję" było równoznaczne z objęciem mandatu radnego.

Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 7 chętnych. W tajnym głosowaniu młodzi zadecydowali, że tę funkcję powierzą najstarszej wśród nich osobie, czyli Dominice Wronie z PZ nr 8. Była to pierwsza wiążąca decyzja młodej rady. Kolejnymi punktami programu były wybór zastępcy, którym została Natalia Grochal z Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, oraz sekretarza, którym została Kornelia Hudzik z Samorządowego Zespołu nr 1 w Chełmku.

Przedostatnim punktem programu pierwszej sesji było powołanie pięcioosobowej komisji rewizyjnej. Tym razem w głosowaniu jawnym na członków komisji wybrano Izabellę Rybak, Maksymiliana Mastalerza, Natalię Waliczek, Agnieszkę Cebulę i Karolinę Paździorę.

Młodzieżowa Rada Miejska liczy 16 osób i składa się z przedstawicieli wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie gminy Chełmek. Celem działania rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym. Kadencja pierwszej Młodzieżowej Rady Miejskiej potrwa do 31 października 2016 roku. Kolejne kadencje potrwają pełne dwa lata szkolne.

Młodzi radni będą między innymi opiniować sprawy dotyczące młodzieży na wniosek organów administracji samorządowej gminy Chełmek poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk. Ponadto zajmą także swoje stanowiska w sprawach działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym. Nad całością prac czuwa doradca Rady Młodzieży.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec