XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XVI sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 28 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

1. Przedstawienie raportu, debata, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2019 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r:
• przedstawienie Raportu o stanie Gminy Chełmek za 2019 r.
• debata nad Raportem,
• podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Chełmka,
• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
• przedstawienie sprawozdania finansowego,
• przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmek,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2019 r.
• przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
• dyskusja,
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2019 r.
• głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, prawa własności działki ewidencyjnej 842/306 i udział 1/2 części w działce ewidencyjnej 842/307 położonych w Chełmku.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, prawa własności działki ewidencyjnej 1167/27 obręb Bobrek.
4. Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w nr ksiąg wieczystych w uchwale nr XII/122/19 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 19 grudnia 2019 roku.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe
6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.


Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 12 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Dominik, Pankracy