Jeśli nadal nie zgłosiłeś, czym ogrzewasz dom, trzeba to jak najszybciej zrobić. Ostateczny termin to 30 czerwca 2022 roku.

ceeb

CEEB zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB z jakiego  źródła ogrzewania korzysta.

złóż deklarację CEEB

Drukuj