Otwarty konkurs ofert - Zadania Publiczne realizowane w 2015 roku

Burmistrz Chełmka ogłasza w dniu 25 czerwca 2015 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek z rodzin zagrożonych patologią i problemami wychowawczymi

Szczegóły w ogłoszeniu.

Drukuj