Wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem

Burmistrz Chełmka informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych w najem:

1.Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej w najem w trybie przetargowym lokal znajdujący się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Lokal zlokalizowany na parterze, od strony północnej, budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11 z wejściem bezpośrednio z ulicy Brzozowej.

Lokal składa się z pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 100,50 m2

Informacja

2.Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy - lokal mieszklany

Informacja

3. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na zlokalizowanie bankomatu.

Nieruchomość lokalowa, lokal zlokalizowany na parterze, od strony północnej, budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11 z wejściem bezpośrednio z ulicy Brzozowej

Informacja

Drukuj