Ogłoszenie o przetargu

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A  O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Chełmku przy ul. Głogowej 2 na I piętrze, składającego się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 46,90 m2za cenę wywoławczą 145.000,00 złotych słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100.

Zapraszamy do udziału w licytacji.

ogłoszenie

Drukuj