Wykazy nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę

Burmistrz Chełmka informuje o wykazach nieruchomosci przeznaczonych w dzierżawę:

1. Fragment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 12 m2obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/1. wykaz

2. Fragment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 12 m2obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/5. wykaz

3. Fragment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 12 m2obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/12. wykaz

4. Fragment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 842/275 o pow. 12 m2obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20/17. wykaz

5. Fragment nieruchomość oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 836/543 o pow. 9,84 m2obręb Chełmek, położony w Chełmku przy ul. Krakowskiej 3H. wykaz

Drukuj