Wyniki przetargów

Burmistrz Chełmka informuje o wyniku przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr 172/87 o pow. 0.1479 ha- wynik

 

Drukuj