Plan polowań na rok 2021/2022

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 67 ze zm.) Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości Plan polowań na rok 2021/2022 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Daniel” Chełmek-Libiąż - obwód łowiecki nr 81, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Chełmekhttps://www.chelmek.pl/images/fotki_uniwersalne/polowanie.jpg

 https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1992601,obwieszczenie-burmistrza-chelmka-plan-polowan-na-rok-20212022-zgloszony-przez-kolo-lowieckie-daniel-.html

Drukuj