Burmistrz Chełmka zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Chełmka ogłasza:
 
1. II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nr 172/87 o pow. 0.1479 ha za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa nieruchomość położona jest  w Bobrku przy ulicy Ustronnej.
 
2.  III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako nr 172/73 o pow. 0.0896 ha za cenę wywoławczą 53.500,00 złotych brutto.W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa nieruchomość położona jest  w Bobrku przy ulicy Kolistej.
 
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11.
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkami:

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1984052,ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-licytacji-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-nieza.html

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1984054,ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-licytacji-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niez.html
 

Drukuj