Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bobrku przy ul. Ustronnej

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych  niezabudowanej położonych w Bobrku przy ul. Ustronnej.

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych składających się z działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nr:

  1. 172/87 o pow. 0.1479 haobjęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00066790/8 za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto,

  2. 172/88 o pow. 0.1319 haobjęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00066791/5 za cenę wywoławczą 77.000,00 złotych brutto,

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ulicy Ustronnej.

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1948448,ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-licytacji-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-nieza.html

Drukuj