Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy

Zapraszamy do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chełmku przy ul. Brzechwy.

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A  O G Ł A S Z A:

 I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 999/7 o pow. 0.1628 ha za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto objęta KsięgąWieczystąnr KR1E/00068575/9.

 W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Brzechwy. Przedmiotowa działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej publicznej ul. Brzechwy.

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1948444,ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-licytacji-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezab.html

 

 

 

Drukuj