Otwarty konkurs ofert - Zadania Publiczne realizowane w 2015 roku

Burmistrz Chełmka ogłasza w dniu 28 maja 2015 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

Wakacyjne wędrówki bez nałogów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek

Szczegóły w ogłoszeniu.

Drukuj