Wyniki przetargu

Burmistrz Chełmka informuje o wynikach przetargu:

(nieruchomość położona w Chełmku - ul. Brzozowa 1)

Przetarg odbył się w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie urzędu.

Drukuj