Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III

W styczniu 2012r. Gmina Chełmek przystąpiła do realizacji nowego projektu pod tytułem: „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”. W szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie będą realizowane zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia przebiegać będzie w trzech etapach: II-VI 2012r. , IX-VI 2012/13r. ,IX- XII 2013r.

 

 • W lutym 2012r. w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku rozpoczęto prowadzenie zajęć. Uczniowie uczestniczą w czterech rodzajach zajęć. Są to:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (dwie grupy po 8 osób)
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (grupa 8 osobowa)
  3. Zajęcia logopedyczne (dwie grupy po 4 osoby)
  4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dwie grupy po 5 osób)

  Łącznie w okresie II-VI 2012r. opieką zostanie objętych 42 uczniów.

 • W Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku zajęcia prowadzone są w czterech grupach projektowych:

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  2. Zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  3. Logopedia
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - zajęcia artystyczne
 • W Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie uczniowie uczestniczą w dwóch rodzajach zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
   w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (6 osób)
  2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (8 osób)

  Łącznie w okresie realizacji projektu opieką zostanie objętych 27 uczniów.

   

 • W Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku także rozpoczęto realizację nowego projektu W tej szkole będą realizowane trzy rodzaje zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  3. Zajęcia logopedyczne

 

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Do projektu zostaną zakupione komputery na kwotę 12792 zł i pomoce dydaktyczne na kwotę 55951,6 zł

Na zdjęciach przedstawiamy uczniów czasie prowadzenia dodatkowych zajęć.

Referat Oświaty

 
Realizatorzy projektu: 
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku indywidualna strona projektu
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku indywidualna strona projektu
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku indywidualna strona projektu
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie indywidualna strona projektu

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin