Ponad 11 milionów złotych, czyli rekordowy budżet inwestycyjny Gminy Chełmek

2017.06.07.rozmowa
O inwestycjach drogowych, poprawie bezpieczeństwa, planowanych pracach budowlanych w szkołach, poprawie jakości powietrza, Drodze Współpracy Regionalnej oraz rozmowach na temat przedłużenia tego ważnego traktu rozmawiamy z Andrzejem Saternusem – Burmistrzem Chełmka.

Panie Burmistrzu, wraz z początkiem wiosny przyszedł czas na kolejne prace na drogach. Jakie inwestycje w tym zakresie będą prowadzone w tym roku w Gminie Chełmek?

Andrzej Saternus: W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy blisko 2,3 miliona złotych na prace związane z modernizacją i przebudową układów komunikacyjnych. Jest to bardzo duża kwota, która już w pierwszym kwartale została w części wydatkowana poprzez ogłoszone przetargi i zakończone realizacje. Zanim jednak powiem, co czeka nas w tym roku na drogach, powrócę jednak na chwilę do roku ubiegłego, w którym prowadziliśmy dwie duże inwestycje przy pomocy środków pomocowych. Za blisko 1,5 miliona złotych gruntownie została zmodernizowana ulica Staicha i Baty. Każdy, kto przejeżdża tym traktem na pewno od razu zwróci uwagę jak pozytywnie zmieniło się oblicze tej ważnej części miasta. Jest to bowiem chociażby wizytówka naszej strefy przemysłowej.

Równolegle wspólnie z Powiatem Oświęcimskim prowadziliśmy przebudowę ulicy Krasińskiego. Na koniec I kwartału 2017 roku praktycznie roboty zostały zakończone. Na tej trasie wykonana została między innymi nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa a także nowy chodnik i myślę, że wszyscy którzy mieszkają przy tej ulicy są zadowoleni z przeprowadzonych prac, ponieważ jak doskonale wiemy od wielu lat starali się o realizację tego zadania. (Dalsza część rozmowy poniżej).

 

2017.06.07.rozmowa 3

Wracając do inwestycji w 2017 roku w zasadzie zakończyła się już budowa parkingu przy ulicy Piłsudskiego, kosztująca ponad 120 tysięcy złotych. Jest to drugi sięgacz który pozwolił zakończyć pracę w rejonie bloków przy tej ulicy.

2017.06.07.rozmowa 6

W chwili obecnej jesteśmy na etapie prac na ulicy Andersa. Cała ulica wraz z terenem przyległym przy bloku na Andersa 1 będzie w całości zmodernizowana. Wykonane zostaną chodniki, położona będzie nowa nawierzchnia oraz na wysokości Andersa 5 przesunięta zostanie ulica celem wykonania niezbędnego powiększenia miejsc parkingowych. Koniec tej inwestycji, co planujemy na lato tego roku, pozwoli niejako zamknąć realizowany od kilu lat program modernizacji dróg na osiedlu mieszkaniowym wraz z parkingami. Dla przypomnienia uporządkowany został teren w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Wojska Polskiego, Piłsudskiego. Przyszedł więc czas na ulicę Andersa.

Wraz z zakończeniem wspomnianych prac gdzie planuje Pan rozpocząć kolejne inwestycje drogowe?

Andrzej Saternus: Już teraz zaplanowane mamy zadania na lata 2018-2020. W ciągu tych dwóch lat cała siła środków i uwagi skoncentrowana będzie na przebudowie ciągu komunikacyjnego na tak zwanej Starej Kolonii. Zakres jest bardzo duży. Mowa tutaj o ulicach: Brzozowej, Kolejowej, Topolowej, Klonowej i Głogowej. Według wartości kosztorysowej to inwestycja na poziomie aż 7 milionów, gdzie dużo pracy i kosztów wynika z licznych prac podziemnych, takich jak chociażby przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w konsekwencji położenie nowych nawierzchni i zbudowanie chodników. Prace pozwolą praktycznie doprowadzić infrastrukturę drogową na terenie osiedla Nowe Miasto do poziomu dobrego lub wręcz bardzo dobrego.

Niezależnie od tych prac w dzielnicy „Nowe Miasto” jeszcze w tym roku planujemy zaprojektować parking na terenach przyległych do ulicy Powstańców Śląskich oraz, zgodnie z wolą mieszkańców, będziemy projektować dalszy ciąg ulicy Paprotnik aż do ściany lasu, aby doprowadzić do możliwości zabudowy położonych tam terenów.

2017.06.07.rozmowa 1

Jeżeli chodzi o dzielnicę „Stare Miasto” warto wspomnieć, że trwają prace na osiedlu Leśna. Jest to kontynuacja zadań, które zostały zrealizowane w 2016 roku, takich jak uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Księdza Wcisło. Obecnie zgodnie z obietnicą realizujemy drogę boczną od ulicy Polnej. To zadanie opiewa na kwotę około 130 tysięcy złotych i powinno się zakończyć do końca maja.

Czego w zakresie drogowym mogą natomiast spodziewać się mieszkańcy Sołectw?

Andrzej Saternus: Na terenie Gorzowa jeszcze w tym roku położymy drugą nakładkę na ulicy Świnnej, tak zwaną warstwę ścieralną. Będzie to zakończenie procesu budowy tej ulicy oraz rozpoczęcie budowy ulicy Zacisznej. W zasadzie największe środki finansowe oraz logistyczne będziemy koncentrowali na terenie Bobrka. Obecnie trwają chociażby prace na ulicy Lipowej. Jest to zadanie na poziomie 130 tysięcy złotych. Dla przypomnienia po wykonaniu kanalizacji wiele dróg zostało odnowionych, niestety w ubiegłym roku nie starczyło środków na tę ulicę, dlatego też zaraz z początkiem wiosny rozpoczęła się jej modernizacja.

Kolejne zadanie, które chcemy kontynuować, to zakończenie budowy ulicy Leśnej poprzez jej wydłużenie i położenie warstwy ścieralnej. Wartość tej inwestycji szacujemy na około 180 tysięcy złotych. Na ten cel staramy się pozyskać dodatkowe fundusze zewnętrzne. Obecnie trwa już nabór, przez co fizyczną realizację zakładamy na drugie półrocze.

Jesteśmy bardzo blisko otrzymania dofinansowania na kolejną drogę w Bobrku, czyli ulicę Długą. Tam wartość zadania określona jest na kwotę prawie 800 tysięcy złotych. Znajdujemy się na 3 miejscu listy rezerwowej z Programu Budowy Dróg, tak zwanych „Schetynówek”. Około czerwca powinniśmy otrzymać informację o możliwości pozyskania dofinansowania z oszczędności projektowych z innych miejscowości w Województwie Małopolskim. Najprawdopodobniej jesienią ta droga powinna być gruntownie przebudowana.

Pozostając na terenie Bobrka chciałbym po zakończeniu prac związanych z rozbudową wiaduktu w ciągu ulicy Dębowej połączyć ją z ulicą Kolistą oraz położyć nawierzchnię na ulicy Szkolnej. W tej chwili prowadzimy już daleko posunięte rozmowy w celu uzyskania praw do tego terenu. Moim zamiarem jest, aby po otwarciu tak zwanej „Drogi Współpracy Regionalnej” uzyskać alternatywną drogę do ulicy Nadwiślańskiej. Przede wszystkim chodzi mi o to, aby mieszkańcy Bobrka w drodze do szkoły czy kościoła mogli w sposób bezkolizyjny ominąć rondo na ulicy Nadwiślańskiej.

Wspomniał Pan o tak zwanej „Drodze Współpracy Regionalnej”. To bardzo ważna inwestycja, można śmiało powiedzieć, że także dla całej tej części Małopolski. Jak przebiegają prace, związane z budową DWR? Jakie może przynieść pozytywne konsekwencje dla Gminy Chełmek?

Andrzej Saternus: Trudno przejść do porządku dziennego nad inwestycją, która jest realizowana w większości na terenie naszej Gminy, a na którą nakłady wynoszą około 120 milionów złotych. Jej realizacja jest już bardzo zaawansowana i zgodnie z informacjami, które otrzymałem od wykonawcy, prace na tym odcinku drogi powinny zostać zamknięte późną jesienią. Obecnie w zasadzie most już został przerzucony nad Wisłą. Trwa budowa dwóch rond przy ulicy Krakowskiej i Kasztanowej. Budowany jest również wiadukt przy ulicy Dębowej. Myślę, że niedługo rozpoczną się prace, związane z budową ronda na ulicy Nadwiślańskiej.

2017.06.07.rozmowa 9

Tak zwana „Droga Współpracy Regionalnej” otwiera nam szanse na większy rozwój gospodarczy naszej Gminy, szczególnie pod kątem wykorzystania terenów do niej przyległych. Mam nadzieję, że po zakończeniu realizacji przyjdzie czas do poważnych rozmów na poziomie powiatu oraz sąsiednich Gmin pod kątem realizacji dalszej inwestycji, czyli drogi z Bobrka do węzła autostradowego. Najważniejsze jest to, że dzisiaj bez jakichkolwiek problemów przebiegają prace na tej inwestycji.

Biorąc pod uwagę, że otwarcie DWR będzie wiązało się z zintensyfikowaniem ruchu przez Chełmek już teraz prowadzę rozmowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie pod kątem budowy południowej obwodnicy Chełmka. W tej sprawie zostały już podjęte pierwsze decyzje. Zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2018-2019 pod kątem stworzenia wielowariantowej koncepcji przebiegu i rozwiązań drogowych tej bardzo ważnej z naszego punktu widzenia trasy. Istnieje realna szansa, że po wykonaniu tych prac około 2020 roku będzie można aplikować o realizację tego zadania, planowanego już od kilkudziesięciu lat. Więcej szczegółów na pewno poznamy w przyszłym roku.

2017.06.07.rozmowa 7

Jadąc w nocy przez Gminę można przekonać się, że inwestycje prowadzone są nie tylko na drogach, ale także w zakresie oświetlenia ulic. Jak przebiegają prace w tym zakresie?

Andrzej Saternus: Wraz z prowadzonymi inwestycjami drogowymi w ostatnich latach sukcesywnie prowadziliśmy prace związane z poprawą bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic, które do tej pory nie miały lamp oraz wymianą starych na nowe. W 2016 roku zrealizowaliśmy takie zadanie chociażby w Bobrku na ulicy Łąkowej. W tym roku planujemy oświetlenie ulicy Leśnej. W Gorzowie została zrobiona ulica Kolejowa, natomiast planujemy oświetlić dalszy ciąg ulicy Sportowej. Na terenie Chełmka również zostały wykonane instalacje przy ulicach, przy których brakowało oświetlenia. W tej chwili trwają prace na ulicy bocznej od Słowackiego. Oświetlona została ulica Paprotnik, Andersa w części przy Andersa 1. Został także podciągnięty punkt, oświetlający pomnik na wzgórzu Skała. Przy modernizacji ulicy Staicha i Baty również oświetlenie doczekało się modernizacji. W ciągu najbliższych miesięcy planujemy zrealizować między innymi oświetlenie w rejonie ulicy Wrzosowej i Polnej. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 140 tysięcy. Po zrealizowaniu tych zadań pozostanie jeszcze kilka miejsc, w których w przyszłych latach będziemy prowadzić dalsze prace oświetleniowe, zgodnie ze zgłoszeniami od mieszkańców.

2017.06.07.rozmowa 10

W ciągu ostatniego roku bardzo dużo mówiło się o jakości powietrza w Małopolsce, które często jest wręcz fatalne. Przyjęta została tak zwana uchwała antysmogowa. Gmina Chełmek już od kilku lat pozyskuje pieniądze, które przekazywane są mieszkańcom w formie dofinansowań do nowych, ekologicznych źródeł ciepła. Czy w tym roku mieszkańcy mogą liczyć na podobne środki?

Andrzej Saternus: To prawda, jak tylko pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy na wymianę starych pieców węglowych, od razu sięgnęliśmy po te środki, dzięki którym udało się zezłomować 81 starych kotłów węglowych i zastąpić je 68 nowoczesnymi kotłami spalającymi ekogroszek, 12 kotłami gazowymi oraz przyłączem do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Warto dodać, że w listopadzie 2016 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku dokonali pełnej ankietyzacji Gminy, która pozwoliła nam poznać zapotrzebowanie mieszkańców tego typu modernizacjami kotłowni.

W tym roku również staramy się pozyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Planujemy dwa projekty. Pierwszy z nich finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach Programu staramy się o pozyskanie pieniędzy na wymianę kotłów węglowych na nowoczesne, także węglowe, posiadające certyfikat „Ekoprojektu”, gazowe oraz na Odnawialne Źródła Energii. Jak wiemy w ramach tego projektu konieczne jest posiadanie odpowiedniej termomodernizacji domu. Podstawą do takiej oceny jest przeprowadzony audyt energetyczny. Wkrótce audytorzy wyruszą do domów i przeprowadzą audyty, określające potrzeby i diagnozujące stan budynków, które będą korzystały z tej pomocy finansowej. Warto zaznaczyć, że audytorzy będą posiadali stosowne identyfikatory i nie będą pobierali za wykonaną pracę żadnych pieniędzy. Wiemy bowiem, że w wielu częściach Małopolski pojawili się oszuści, którzy oferowali audyty za odpowiednią odpłatnością. W ramach projektu audyt jest bezpłatny. O harmonogramie prac audytorów będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Drugie dofinansowanie, o które się staramy, pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu PONE, czyli tego programu, z którego od kilku lat korzystamy przy wymianie starych pieców węglowych. Fakty są następujące: to co mówiłem kilka lat temu, że gdy pojawiają się środki pomocowe to trzeba szybko podejmować decyzje i korzystać z dotacji, bo w miarę upływu czasu środków będzie mniej a chętnych zdecydowanie więcej. W ubiegłym roku mieliśmy jasny sygnał, że w tym obszarze będzie coraz trudniej pozyskać pieniądze zewnętrzne. Niestety moje przeczucia w tym roku się spełniły. Z informacji, które pozyskaliśmy z WFOŚiGW wynika, że aż 82 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych. Łączna kwota, o którą starają się te Gminy, wynosi 32 miliony złotych, natomiast WFOŚiGW zaplanował na ten rok zaledwie 5 milionów. Jak łatwo policzyć pokrycie jest na mniej niż 20 procent.

2017.06.06.rozm

Nasza Gmina jako jedna z pierwszych już początkiem marca złożyła wniosek, który zakłada dofinansowanie do wymiany 63 pieców węglowych na 40 nowoczesnych kotłów węglowych z certyfikatem „Ekoprojektu”, 16 pieców gazowych i 7 przyłączy do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Obecnie czekamy na ostateczne decyzje WFOŚiGW. Mam nadzieję, że Zarząd zwiększy ilość nakładów na realizację tych zadań, ponieważ jak widać takie zapotrzebowanie jest bardzo duże. Mimo wszystko spodziewam się, że redukcje mogą być dość spore. W naszym przypadku ostatecznie będą decydowały dwa czynniki: preferowana będzie wymiana kotłów węglowych na gazowe oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz data zgłoszeń od mieszkańców. Biorąc to wszystko pod uwagę wraz z Radą Miejską zdecydowaliśmy, że na ten cel dołożymy także ponad 100 tysięcy złotych z budżetu Gminy. Liczę, że będzie to silna moneta przetargowa w ocenie i ostatecznym ukształtowaniu się listy rankingowej. Mam nadzieję, że pomimo pesymistycznego początku, już w maju będę mógł przekazać pozytywne informacje.

Dużo ostatnio mówi się także o oświacie. Pomijając wszelkie kwestie, związane z ostatni reformą, proszę powiedzieć, czy w tym obszarze możemy spodziewać się nowych inwestycji?

Andrzej Saternus: Zacznę od dobrej wiadomości: na ostatniej sesji zwiększyliśmy wydatki inwestycyjne. W chwili obecnej jest to ponad 11,3 mln złotych. Biorąc pod uwagę wielkość naszej Gminy to naprawdę imponująca kwota, przeznaczona na inwestycje. Sukcesywnie będę starał się przybliżać te inwestycje wraz z wizualizacjami, które będą realizowane.

Skupiając się teraz na oświacie warto powiedzieć o dwóch ważnych informacjach na temat zadań, które są przygotowywane do realizacji. Ogłosiliśmy już przetarg na realizację przebudowy szkoły w Gorzowie. Prace, warte ponad 270 tysięcy złotych, będą polegać na dobudowie dodatkowych pomieszczeń, które poprawią obsługę od strony stołówkowej, wygospodarują nowe pomieszczenie lekcyjne oraz takie, które będzie mogło być wykorzystywane jako szatnia.

2017.06.06.rozm1

Drugą bardzo ważną inwestycją budowlaną w naszych placówkach oświatowych będzie przebudowa szkoły w Bobrku, gdzie zostanie dobudowana szatnia. Rozwiąże ona dotychczasowe problemy, które ma młodzież i dzieci, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Mini szatnia, która jest obecnie przy wejściu, nie spełnia bowiem wymogów. Na to zadanie zabezpieczonych jest 330 tysięcy złotych.

Zakładam, że w maju będziemy rozstrzygali przetargi i do 1 września te zadania powinny być zrealizowane. Całość prac planujemy bowiem na wakacje, gdy uczniowie będą odpoczywać od nauki. Warto podkreślić, że te inwestycje są odpowiedzią na zgłaszane od kilku lat wnioski rodziców oraz dyrektorów. Myślę, że nowe oblicza tych placówek zostaną przyjęte ze szczególnym zadowoleniem.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę, aby wszystkie planowane inwestycje udało się sprawnie zrealizować.

Andrzej Saternus: Dziękuję.

KSz.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 13 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja